Skrevet mandag, 27 Oktober 2014

Q & A Søknader

Generelt

Du er ansvarlig for å ha fylt ut søknaden korrekt. SKUDA kan ikke korrigere søknaden din ved feil utfylling.

  • Dansere registrerer jobber siste 6 år regnet fra søknadsfristen. 16.09.2016 - 15.09.2022
  • Skuespillere registrerer jobber siste 8 år regnet fra søknadsfristen. 16.09.2014 - 15.09.2022

NB! Alle jobber siste 2 år må være dokumenterte. 16.09.2020 - 15.09.2022.

Covid-19

Jobber som ble kansellert fører du på vanlig måte i skjemaet.

I tillegg til vanlig dokumentasjon, skal avlysningen dokumenteres av arbeids- eller oppdragsgiver, eller spillested.

Nyttige lenker

Merk! Det tar tid å fylle ut søknaden!

Søknadsfrist 15.9.2022 kl 13

Registrering av arbeid

  • Arbeid som skal registreres: Du fører utøverarbeid; prøve- og spilletid som danser/skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner, gjelder også work in progress.
  • Arbeid som ikke skal registreres: arbeid som koreograf, manusforfatter, dramatiker, instruktør, produsent, pedagog eller dubbing/lydbok/reklame/voice. Arbeid under utdanning.

Lønnet arbeid
Jobber/arbeid som registreres i skjemaet skal ha utløst lønn/honorar/tilskudd til deg.

Nytt! forenkling av dokumentasjonen!

I en overgangsperiode tilbyr vi deg å bruke en ny mal som dokumentasjon til jobbføringene i søknaden.

(Du kan fylle den ut selv, men arbeids- oppdragsgiver skal signere)

Vi vil innføre dette som dokumentasjonskrav etter en prøveperiode.

(Denne attesten er til intern bruk i SKUDA og blir behandlet konfidensielt og i tråd med GDPR regler)

Detaljerte forklaringer om JOBB og DOKUMENTASJON med ny MAL

Trykk på lenken!

Prosjektbasert

Egenproduksjon

Oppdrag

Arbeidsstipend

Film- og dramainnspillinger

Musikal/Show

Sykehus- klokkeklovn

Stykk-kontrakt

Åremål

Motivasjon for ansettelse og andre opplysninger

  • Motivasjon: Dette er obligatorisk og teksten vil gi oss et inntrykk av din motivasjon for en eventuell ansettelse i SKUDA, den er ellers ikke avgjørende. 
  • Foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykmelding: Skriv eksakte fra og til datoer slik at perioden kan utvides til å inkluderes tidligere år i søknads-beregningene. Da må du ha ført jobb forutfor siste 6/8 år. (Merk! Perioden for foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykmelding skal ikke føres som jobb!)

Yrke
Søkeren må selv definere sitt yrke, yrket skal gjenspeile identitet og hovedvirke i perioden for yrkesaktivitet som vurderes i søknaden.

Merk! Styret kan overflytte søkerne.

PROBLEMER:

  • Bruker du Safari? Sjekk vedleggene du lastet opp i 2019 og 2020! Bruk en annen nettleser! 
  • "Frosset" utfyllingsfelt? Løsningen er å tømme nettleserdata. Hvordan tømme nettleserdata
  • "Send-inn-knapp" finnes ikke i skjemaet!