Skrevet mandag, 27 Oktober 2014

Q & A Søknader

Generelt

Du er ansvarlig for å ha fylt ut søknaden korrekt. SKUDA kan ikke korrigere søknaden din ved feil utfylling.

  • Dansere registrerer jobber siste 6 år regnet fra søknadsfristen.
  • Skuespillere registrerer jobber siste 8 år regnet fra søknadsfristen.

Alle jobber siste 2 år må være dokumenterte.

Covid-19

Jobber som ble kansellert fører du på vanlig måte i skjemaet.

I tillegg til vanlig dokumentasjon, skal avlysningen dokumenteres av arbeids- eller oppdragsgiver, eller spillested.

Nyttige lenker

Søknadskriterier for ansettelse

Hva en ansettelse innebærer

SKUDA holder informasjonsmøter for veiledning til utfylling av søknaden.

Merk! Det tar tid å fylle ut søknaden, logg deg inn allerede når portalen åpner!

Detaljerte forklaringer om føringer og dokumentasjon med ny MAL

Trykk på lenken!

Prosjektbasert

Egenproduksjon

Oppdrag

Arbeidsstipend

Film- og dramainnspillinger

Musikal/Show

Sykehus- klokkeklovn

Stykk-kontrakt

Åremål

 

Registrering av arbeid

Arbeid som skal registreres: Du fører utøverarbeid; prøve- og spilletid som danser/skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner, gjelder også work in progress.

Arbeid som ikke skal registreres: arbeid som koreograf, manusforfatter, dramatiker, instruktør, produsent, pedagog eller dubbing/lydbok/reklamevoice. Arbeid under utdanning.

Lønnet arbeid
Jobber/arbeid som registreres i skjemaet skal ha utløst lønn/honorar til deg.

Dette kan være lønn/honorar, bruk av arbeidsstipend, midler fra eget prosjekt m.v.

Dokumentasjon
Gyldig dokumentasjon er signerte dokumenter: kontrakt, attest, bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver, faktura. Denne lastes opp som vedlegg på tilhørende jobbføring.

Dokumentasjon skal inneholde:

Hvem (arbeids- oppdragsgiver + arbeids- oppdragstaker)

Hva (produksjon)

Når (datospesifikasjoner)

Hvor mye (lønn/honorar)

Signatur (gyldighet)

Tilleggsdokumentasjon om ikke hoved-dokumentasjonen inneholder all informasjon:

Prøveplan

Spilleplan

Attest

Egendokumentasjon

Merk: CV/program/lenker er ikke gyldig dokumentasjon.

Nytt! Forenkling av dokumentasjonen!

I en overgangsperiode tilbyr vi deg å bruke en ny mal som dokumentasjon til jobbføringene i søknaden. Du kan fylle den ut selv, men arbeids- oppdragsgiver skal signere. Vi vil innføre dette som dokumentasjonskrav etter en prøveperiode. Denne attesten er til intern bruk i SKUDA og blir behandlet konfidensielt og i tråd med GDPR regler

Motivasjon for ansettelse og andre opplysninger

  • Motivasjon: Dette er obligatorisk og teksten vil gi oss et inntrykk av din motivasjon for en eventuell ansettelse i SKUDA, den er ellers ikke avgjørende. 
  • Foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykemelding: Skriv eksakte fra og til datoer i feltet "Motivasjon og andre opplysninger». Merk! Skal ikke føres som jobb! Dato/beregning av tid forskyves slik at tidligere arbeidsår teller så da må du ha ført inn jobber for denne forskyvningsperioden.

Yrke
Søkeren må selv definere sitt yrke, yrket skal gjenspeile vedkommendes identitet og hovedvirke i perioden for yrkesaktivitet som vurderes i søknaden. 
Styret kan overflytte søkerne.