Skrevet mandag, 27 Oktober 2014

Q & A Søknader

Ofte stilte spørsmål
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål på tema du kanskje lurer på knyttet til søknad om ansettelse.  

 

1        Arbeid som danser / skuespiller. 2

2        Arbeid som koreograf, manusforfatter, dramatiker, instruktør, produsent eller pedagog. 2

3        Arbeid under utdanning. 2

4        Arbeidsstipend. 2

5        CV/program/lenker. 2

6        Dokumentasjon. 2

7        Egenproduksjon og dokumentasjon. 2

8        Enkeltstående oppdrag hvor prøveperiode ligger utenfor avtalen/kontrakten. 3

9          Film- og dramainnspillinger. 3

10          Føring av jobb-perioder. 3

11          Foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykemelding. 3

12          Jeg får ikke lagret oppføringer i skjemaet. 3

13          Jobbregistrering. 3

14          Lønnet arbeid. 3

15          Motivasjon for ansettelse og andre opplysninger. 4

16          Passord. 4

17          Registrering av stykk-kontrakt ved teatre. 4

18          Søknadskriterier for ansettelse. 4

19          Søknadsskjema. 4

20          Tilleggsinformasjon. 4

21          Trekke/slette søknaden. 4

22          Utdanning. 5

23          Yrke. 5

24          Work in progress/utviklingsarbeid. 5

25          Åremålsansettelse

 

1         Arbeid som danser / skuespiller

Hvilken type arbeid skal jeg føre?
Du fører bare betalt arbeid; prøve- og spilletid som danser/skuespiller på profesjonelt nivå i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner, gjelder også work in progress/utviklingsarbeid.
Dansere registrerer siste 6 år regnet fra søknadsfristen.

Skuespillere registrerer siste 8 år regnet fra søknadsfristen.

2         Arbeid som koreograf, manusforfatter, dramatiker, instruktør, produsent eller pedagog
Jeg har arbeidet både som instruktør og produsent i flere prosjekter, hvordan skal jeg registrere dette?
Dette skal ikke registreres. Alliansen retter seg mot dansere og skuespillere som utøvende kunstnere og det er arbeid som danser eller skuespiller du skal registrere i skjemaet.

3         Arbeid under utdanning
Jeg jobbet som danser/skuespiller mens jeg studerte, kan jeg føre opp dette som arbeid?
Nei, det er arbeid etter endt utdanning som skal registreres.

 

4         Arbeidsstipend
Benytter du arbeidsstipend som lønn til deg selv i arbeid med prøver, forestillinger eller work in progress, fører du inn slike arbeidsperioder som jobb. 
Legg ved egendokumentasjon på arbeidsperiodene.

NB! Hele arbeidsstipendår skal ikke legges inn i søknaden.

5         CV/program/lenker
Kan jeg bruke CV-en min,  laste opp program eller lenker til nettsider som dokumentasjon?
Nei, les under om Gyldig dokumentasjon.

 

6         Dokumentasjon
Gyldig dokumentasjon er signerte dokumenter: kontrakt, attest, eller bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver. Denne lastes opp som vedlegg på hver jobbføring.

Skal jeg dokumentere alle jobber? 
Nei, du skal bare dokumentere den siste 2 års perioden.
 

 

7         Egenproduksjon og dokumentasjon
Jeg har initiert og utviklet en produksjon/forestilling/film som jeg selv har jobbet i som skuespiller/danser. Hvordan skal jeg dokumentere det?
Egne prosjekter dokumenteres med en signert egenbekreftelse(attest)

Bekreftelsen må inneholde: Detaljerte prøve- og spilleperioder for deg som utøvende kunstner, premiere og forestillinger og hvilke instanser som har bidratt med finansiering. Har prosjektet leid prøvelokale, kan du legge ved kontrakten.

 

8         Enkeltstående oppdrag hvor prøveperiode ligger utenfor avtalen/kontrakten
Hvordan registrer jeg et oppdrag hvor prøvedagene ikke ligger innenfor avtalen/kontrakten, men hvor jeg har hatt prøver før oppdraget?
Om avtalen med oppdragsgiver kun viser dagen for fremføring/forestilling, og prøvene i forkant ikke er omtalt, må man skrive og signere en egenattest for prøvedagene.

 

9       Film- og dramainnspillinger
Hvordan registrerer jeg en jobb i en film/dramainnspilling i skjemaet?

Du fører innspillingsdager, leseprøver og kostymeprøver som underperioder.

(Se under for Føring av jobbperioder)

 

10       Føring av jobb-perioder
Hvordan registrerer jeg en jobb hvor kontrakten har en fra-til dato men jobben var oppdelt i perioder?
I skjemaet heter dette: "Jobber med hovedperiode og underperioder."

Hovedperioden betyr kontraktsperioden og føres med fra dato - til og med dato slik det står i kontrakten.

Trykk ”legg til underperiode” og før alle oppdelte tidsperioder med fra dato -  til og med dato.

 

NB! Ved arbeid i det prosjektbaserte feltet hvor det er mindre opphold enn 8 dager mellom to perioder, registrerer du disse som én sammenhengende underperiode.

 

Arbeid i musikaler/show skal føres i trås med kontrakten. Opsjon føres inn med de faktiske spilledagene man har arbeidet og er betalt for. Opsjoner som ikke blir gjennomført skal ikke føres inn.

 

Arbeid som sykehus- eller klokkeklovn skal føres inn med de faktiske dagene man har arbeidet og er betalt for.

 

Merk! 8 dagers regelen gjelder bare det prosjektbaserte feltet.

 

11       Foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykemelding

Dette er opplysninger du skriver i feltet "Motivasjon og andre opplysninger». (Skal ikke føres som jobb!)

Skriv eksakte fra og til datoer

Dato/beregning av tid forskyves slik at tidligere arbeidsår teller.

 

12       Jeg får ikke lagret oppføringer i skjemaet
Sjekk om en dato i jobbføringene står i rødt, eller om du har oversett et annet obligatorisk felt? Du trenger kanskje å oppgradere nettleseren?

13       Jobbregistrering
Hvorfor må jeg registrere alle jobbene jeg har hatt?
Det er den søker/de søkere som har registrert mest arbeidet tid i den definerte tidsperioden for søknadsrunden, og som oppfyller samtlige kriterier, som blir tilbudt ansettelse i alliansen.

 

14       Lønnet arbeid
Hva betyr det at jeg skal føre arbeid/jobber som har vært lønnet?
Jobber/arbeid som registreres i skjemaet skal ha utløst lønn/honorar til deg. Dette kan være lønn/honorar, bruk av arbeidsstipend, midler fra eget prosjekt m.v.

 

15       Motivasjon for ansettelse og andre opplysninger
Hvorfor må jeg fylle inn motivasjonstekst i søknaden?
Dette er obligatorisk og teksten vil gi oss et inntrykk av din motivasjon for en eventuell ansettelse i SKUDA, den er ellers ikke avgjørende.
Har du andre opplysninger som foreldrepermisjon, graviditet, langvarig sykdom eller skade skriver du også dette her.

(Se også punkt om «Foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykemelding)

 

16       Passord
Jeg har glemt passordet mitt, kan jeg endre det selv?
innloggings-siden finner du en lenke til glemt passord. Følg instruksjonen, og du får tilsendt nytt passord til din registrerte e-postadresse. (Dette gjelder bare søkere som allerede har en profil og som skal logge seg inn med BankID for første gang.)

 

17       Registrering av stykk-kontrakt ved teatre
Hvordan skal jeg registrere en jobb i en produksjon/stykk-kontrakt ved et teater?
Du registrerer en stykk-kontrakt med kontraktsperioden fra-til som hovedperiode i skjemaet. Dette gjelder også dersom kontraktsperioden strekker seg over sommerferien. NB! Det skal ikke fylles inn underperioder på stykk-kontrakt jobb. Har du workshopdager før kontrakten for stykket starter, føres disse som separat jobb.

 

18       Søknadskriterier for ansettelse
Jeg finner ikke søknadskriteriene for ansettelse? Hvor er de?
Dette finner du på:
Nettsiden, logg inn-siden, og ”Min Side” i venstre kolonne.

 

19       Søknadsskjema
Hvordan kommer jeg til søknadsskjemaet?
Når du har sendt inn registreringsskjemaet får du tilsendt en e-post med en lenke til innlogging, logg inn med BankID. 
Du kan logge deg inn og ut så ofte du trenger innenfor søknadsperioden, søknaden lagres i portalen. NB! Det er ingen "send inn knapp". 

Ved neste søknadsrunde vil du kunne logge deg inn igjen og oppdatere samme søknad.

 

20       Tilleggsinformasjon
Hvor kan jeg legge inn tilleggsinformasjon?

Du kan bruke feltet "Motivasjon og andre opplysninger» til dette.

(Se også punkt om «Foreldrepermisjon/graviditet/lengre sykemelding»)

 

21       Trekke/slette søknaden
Jeg har bestemt meg for å trekke søknaden i denne runden. Hva gjør jeg da?
Du kan enten skrive dette i motivasjonsfeltet i søknaden, eller sende e-post til: 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Ønsker du at vi sletter søknaden din må du spesifikt be om dette pr e-post.

Merk! Om du ikke ber om å få slettet søknaden, vil du kunne oppdatere den ved en evt ny søknadsrunde.

Les GDPR vilkårene i søknadsportalen og Personvernerklæringen.

 

22       Utdanning
Du kan registrere BA-grad, 3 årig høyere utdanning som danser eller skuespiller, eller MA-grad.

 

23       Yrke
Hvilket yrke skal jeg registrere meg med når jeg jobber både som danser og skuespiller?
Søkeren må selv definere sitt yrke, yrket skal gjenspeile vedkommendes identitet og hovedvirke i perioden for yrkesaktivitet som vurderes i søknaden, dvs siste 6 år for dansere og siste 8 år for skuespillere.
Eks. dersom en danser i løpet av sin karriere har gått mer over til å virke som skuespiller vil vedkommende få godtgjort sin "ansiennitet" – arbeidet tid som danser.
Styret kan overflytte søkerne.

 

24       Work in progress/utviklingsarbeid
Kan jeg registrere work in progress/utviklingsarbeid som arbeid/jobb?
Dette kan registreres dersom du mottok lønn/honorar, benyttet arbeidsstipendet som betaling, prosjektstøtte og lignende. Obs! Har du ikke mottatt lønn/honorar skal det ikke registreres som arbeid. (Se også punkt om ”Lønnet arbeid”)

 

25       Åremålsansettelse
Kan jeg ha hatt åremålsansettelse innenfor den siste toårsperioden?
Nei, fast ansettelse/åremålsansettelse i siste 2 årsperiode fra søknadsfristen, faller ikke inn under begrepet midlertidig. Midlertidig kontrakt er engasjement/oppdrag med varighet kortere enn ett år.