Skrevet torsdag, 14 Desember 2017

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Skuespiller- og danseralliansen AS
Denne erklæringen forteller om hvordan Skuespiller- og danseralliansen samler inn og bruker personopplysninger for kunstnere som søker om ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Daglig leder er på vegne av Skuespiller- og danseralliansen AS  behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  
Databehandling foretas av daglig leder og arbeidet med oppgavene er delegert til ansatte fagkonsulenter når nødvendig.
Administrasjonens ansatte i Skuespiller- og danseralliansen har taushetsplikt.

Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av de opplysningene du har gitt til oss er:

Opplysningene du selv har lagt inn i søknadsskjemaet behandler vi ut fra de kriterier som er oppgitt i søknadskriteriene på nettsiden.
Vi benytter e-postadressen din til å gi deg informasjon om neste søknadsrunde, søknadsfrist og svar på søknaden.
Du kan, for å lette arbeidet med søknaden, beholde søknaden din fra søknadsrunde til søknadsrunde. Du får jevnlig nyhetsbrev om vår virksomhets aktiviteter og tilbud.
Det utarbeides anonymisert statistikk over søkermassen som benyttes til vårt arbeid og i årlige søknader om finansiering, årsrapporter og annen kontakt med myndighetene.

Grunnlaget for behandlingen
Grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er artikkel 6 nr 1 (b) og 9.2.(b) i GDPR forordningen.

Hvilke personopplysninger behandles?
Følgende personopplysninger som du sender inn lagres:
Navn, adresse, fylke, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, yrke og øvrige opplysninger oppgitt i søknadsskjemaet lagres. Dersom du har sendt oss e-post om opplysninger om foreldrepermisjon eller sykmeldinger benyttes kun den informasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden din.

Hvor hentes opplysningene fra?
Vi lagrer de personopplysningene du selv har gitt på våre nettsider og evt på e-post i forbindelse med din søknad om ansettelse.

Cookies (informasjonskapsler på nettsiden)
Skuespiller- og danseralliansen vil kunne registrere visse opplysninger om besøk på nettsiden  gjennom cookies(informasjonskapsler).
Slike informasjonskapsler brukes til å genere statistikk via Google Analytics. Informasjonskapslene registrerer besøk på hjemmesiden i anonym form som gir oss grunnlag for å forbedre og utvikle denne.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er ikke mulig å søke ansettelse uten å sende inn de personopplysningene som det bes om i søknadsskjema som trengs for å behandle din søknad.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi utleverer kun opplysninger til tredjeparter i begrenset omfang og kun når det er nødvendig.
Skuespiller- og danseralliansen har inngått databehandleravtale med leverandør og underleverandør for drifting av databasen vi benytter til søknader om ansettelse.

Sletting og arkivering av opplysningene dine
Vi har utarbeidet rutiner for å slette og arkivere personopplysninger.
Dersom du ønsker at søknaden din skal slettes, kontakter du oss på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   om dette.
Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke avmeld nederst på nyhetsbrevet eller sende oss en e-post, dersom du ikke ønsker å motta dette fra oss.

Hvilke rettigheter har du?
Du som har sendt inn personopplysninger til Skuespiller- og danseralliansen har rett til å få innsyn, retting og sletting av de personopplysningene vi har om deg.
Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Datatilsynets jobb er å kontrollere at dette regelverket blir fulgt. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og elektronisk adgangs- og tilgangskontroll.
Skuespiller- og danseralliansen har inngått databehandleravtale med leverandør og underleverandør for drifting av databasen vi benytter til søknader om ansettelse.

Personvernombud
Skuespiller- og danseralliansen har ikke personvernombud, men ivaretar og behandler dine personopplysninger som skissert i denne erklæringen.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Skuespiller- og danseralliansen AS
Welhavensgate 1, 0166 OSLO