Elisabet Topp

Skuespiller, Kvinne, 48 år, Oslo
Akustisk gitar
Bevegelse
Dramaturgi
Engelsk
Fysisk teater
Generell skuespillerteknikk
Klovn
Mezzosopran
Norsk
Piano
Regi
Sopran
Stanislavski
Tekst/manus
Tysk
Ukulele
Bio

Elisabet Topp er oppvokst på Hamar og bosatt i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Rose Bruford College of Theatre and Performance i London (2000-03). I hele sin karriere har hun jobbet både med etablerte scenekunstkompanier i det frie feltet og for institusjons- og regionteatre i Norge og i utlandet. Dette er en kombinasjon hun trives godt med.

Topp trives i alle typer sjangre og formspråk og er en allsidig skuespiller med komisk timing. Hun behersker både naturalistisk og en mer ekspresjonistisk spillestil og har lang erfaring med ensemblearbeid, devised arbeidsmetode i samspill med musikk og lyddesign.

Topp har jobbet ved blant annet Riksteatret, Teater Vestland, Teater Innlandet, Figurteatret i Nordland og Scenekunst Østfold (Østfold Internasjonale Teater). Mellom 2015 og 2019 var hun tilknyttet Teatret Vårt og spilte blant annet Ofelia i Hamlets pappa er et spøkelse som ble nominert til Heddaprisen i 2017.

I 2007 startet hennes mangeårige samarbeid med det anerkjente kompaniet NIE /New International Encounter, som bringer sammen scenekunstnere fra hele Europa og turnerer internasjonalt. Produksjoner som f.eks. Kollaps/Everything falls apart som vant Gullsekken i 2011, Berlin 1961 i samarbeid med Junges Ensemble Stuttgart, Tales from the Middle of Thames i samarbeid med The Unicorn i London, Hans og Grete i samarbeid med Riksteatret.

Topp driver teaterkompaniet ERLER sammen med Cecilie Lundsholt hvor de jobber spesielt med stedssensetivt og interaktivt teater. ERLER skaper forestillinger utenfor den tradisjonelle scenen, ofte små rom og få tilskuere. Kompaniet skaper teatrale spectacles med sterk forankring i fysisk og visuelt materiale som engasjerer fantasien, berører og snakker direkte til sitt publikum. ERLER co-produserer med andre institusjoner og produserer og turnerer både i inn og utland. I 2020 lagde de f.eks. Complicado i samarbeid med UPBE i Buenos Aires, Argentina.

Topp jobber også som regissør og dramaturg. Hun har regissert forestillinger som Lars er LOL (Teatret Vårt), The Girl with the Ugly Face (NIE), I didn’t know that about you (Undercover Theatre Company), Liv Strömquist tenker på deg! (Teatret Vårt).

Bio

Elisabet Topp trained at Rose Bruford College of Theatre and Performance in London (2000-03). Throughout her career, she has worked in Norway and internationally, with established independent performing arts companies and for institutional and regional theatres.

Topp thrives in all types of genres and styles and is a versatile performer with comic timing. She masters both naturalistic and a more expressionist acting style and has extensive experience with ensemble work, working devised in interaction with music and sound design.

In 2007, she began her many years of collaboration with the renowned company NIE / New International Encounter, which brings together performing artists from all over Europe and tours internationally. Productions such as Everything falls apart, Berlin 1961 in collaboration with Junges Ensemble Stuttgart, Tales from the Middle of Thames in collaboration with The Unicorn in London, Hans and Grete in collaboration with Riksteatret.

In Norway Topp has worked at the National Touring Theatre, Teater Vestland, Teater Innlandet, Brageteatret, Visual Theatre Nordland and Østfold International Theatre. 2015 to 2019, she was at Teatret Vårt and played Ofelia in Hamlet's pappa er et spøkelse, nominated for the Hedda Prize in 2017.

Topp runs the theatre company ERLER with Cecilie Lundsholt, where they work especially with site-sensitive and interactive theatre. ERLER creates performances outside the traditional stage, often small spaces and few spectators. The company creates theatrical spectacles with physical and visual material that engages the imagination, touches and speaks directly to its audience. ERLER co-produces with other institutions and produces and tours in Norway and abroad. In 2020, e.g. Complicado in collaboration with UPBE in Buenos Aires, Argentina, in 2017 Hotel Loteria with Cocodrilo Produxion in Mexico City.

Topp also works as a director and dramturge. She has directed performances such as Lars er LOL (Teatret Vårt), The Girl with the Ugly Face (NIE), Didn’t know that about you (Undercover Theater Company), Liv Strömquist tenker på deg! (Teatret Vårt)

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard
Bilde
11