Frida Odden Brinkmann

Skuespiller, Kvinne, 38 år, Oslo
Alt
Dansk
Engelsk
Figurteater
Fransk
Fysisk teater
Linedans
Norsk
Nysirkus
Produsent
Sjonglering
Spansk
Svensk
Trekkspill
Tysk
Østlandsk
Bio

Frida Odden Brinkmann er utdannet ved Académie Fratellini i Paris med spesialisering innenfor sjonglering og linedans. Hun har jobbet som profesjonell sjonglør og sirkusartist siden 2008 både selvstendig og i kompanier som Jérôme Thomas Cie (F), Gandini Juggling (UK) og NoFit State Circus (UK). Hun er en av få kvinner i verden som behersker å sjonglere med 9 sprettballer på en gang. Siden hun flyttet hjem til Norge i 2012 har hun produsert og spilt egne forestillinger på turné med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og på ulike festivaler i inn- og utland. I sine forestillinger blander hun sirkus med tematikk, musikk og figurteater. Hennes signaturuttrykk blander sjonglering akrobatiske bevegelser.Hun utforsker hvordan sirkus kan være mer enn et imponerende innslag i en fortelling, men hvordan det kan være et bærende fortellende språk. 

 I 2018 produserte hu forestillingen ”Ufroståegli” som ble hennes første fullfinansierte prosjekt med støtte fra bla. Kulturrådet. Dette åpnet for muligheten til å bruke god tid på å finne et nytt kunstnerisk uttrykk og være nyskapende innenfor sirkussjangeren. Hele prosessen har vært forankret i tematikken utenforskap og språkbarrierer og resultatet har blitt en visuell, fysisk og musikalsk forestilling for store og små. Spilles neste gang 17. november 2019 på Merge Norge Festivalen på Grusomhetens Teater i Oslo.

Forestillingen“1 1⁄2” fra 2013 var hennes første soloprosjekt. Her møter vi dukkemannen Antero som er en figur bestående av en akrobatisk positur. Figuren er en illusjon i seg selv og gir forestillingen en sjelden særegenhet. Forestillingen har spilt på festivaler i 9 land og turnert med DKS i 8 fylker, har totalt blitt spilt 300 ganger. Den spilles fortsatt og skal på turné i Nordland og Finnmark i 2020. 

 “Circo Herencia” fra  2010, var hennes første egne prosjekt og er en duoforestilling i samarbeid med argentinske Gaston Sanchez. En sirkusforestilling om arveoppgjør og søskenkjærlighet. Denne har turnert med DKS siden 2011, har besøkt til sammen 11 fylker og spilt over 500 ganger. Spilles fortsatt og skal på turné i Aust Agder i 2020. 

Frida er for tiden i tankeboksen for framtidige prosjekter og ønsker gjerne å involveres i andres produksjoner som utøver, kunstnerisk konsulent, skuespiller, dukkespiller eller sirkusartist. 

 

Bio
Frida Odden Brinkmann trained at the Académie Fratellini in Paris, specializing in juggling and wire dance. She has since 2008 worked professionally as juggler and circus performer both independently and affiliated with companies like  Jérôme Thomas Cie (F), Gandini Juggling (UK) and NoFit State Circus (UK). She is one of very few female performers in the world who can juggle 9 bouncing balls simultaneously. After moving back to her native Norway in 2012 she both produced and performed her own shows on tour for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) and at a number of festivals both locally and internationally.

Her performances blend circus with themed stories, music and puppetry. Her signature expression fuses juggling with other acrobatic acts. In her work as a performer she strives to let circus become more than impressive acts within a story and rather wants it to become by itself a sustained, storytelling language.

In 2018 she produced her first fully funded show”Ufroståegli” [Incomprehensible], with financing from among others Kulturrådet Norwegian Cultural Council. this circumstance allowed here to pursue new forms of artistic and innovative expression within circus as an art form. The subject matter for this performance is centered around the topic of exclusion and language barriers, leading to a show involving visual, physical and musical performance for all audiences. After premiere in early 2019, the next performances are scheduled for November 17th 2019 at Merge Norge Festivalen at the  Grusomhetens Teater inOslo.

The show “1 1⁄2” which started in 2013 was Frida’s first solo project. Here we get to meet the come alive puppet Antero a character of acrobatic disposition. The character itself represents an illusion and adds a rare and unique personification. The show has been presented in 9 countries internationally and within Norway in 8 counties under the program DKS, totally over 300 times! The show is still on the calendar and viel be touring Nordland and Finnmark counties in 2020.
 
 “Circo Herencia” with premiere in  2010, Frida’s first independent production as a co-performance together with Gaston Sanchez from Argentina. A circus show telling the story of sibling love, estate and inheritance. This show too has been on tour in Norway, through 11 counties and was performed over 500 times since 2011. Still scheduled to continue in 2020 in Aust Agder County.

Frida is currently on sabbatical, thinking up new projects for the future and would very much welcome to become involved in productions of other performers, in function of artistic consultant, actor, puppeteer or circus performer.
1 1/2 foto: Andreas Bergmann
Video
5
Bilde
8