Jon Filip Fahlstrøm

Danser, Mann, Oslo
Akustisk gitar
Ballett
Elektrisk bass
Elektrisk gitar
Engelsk
Fiolin
Improvisasjon
Koreografi
Moderne dans
Munnharpe
Norsk
Parkour & Freerunning
Performance
Piano
Repertoir
Samtidsdans
Scenisk folkedans
Tenor
Trøndersk
Bio

Jon Filip Fahlstrøm er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo. I løpet av sin påfølgende karriere har han jobbet veldig variert i mange ulike prosjekter. Dette er noe han har gjort bevisst som følge av nysgjerrighet og ønske om personlig utvikling og erfaring.

Av kompanierfaring har han jobbet i prosjektbaserte kompanier med både nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Av kompanier som kan nevnes er; Zero Visibility Corp, Mia Habib produksjoner, Stiftelsen Fiksdal, FRIKAR, Panta Rei og Arounidance.

Jon Filip har også jobbet i Norges Nasjonale Samtidsdanskompani, Carte Blanche. Han har også vært ansatt ved Iceland Dance Company og Eastman. Dette er to statlig støttede, nasjonale kompanier og Eastman er kompaniet til belgisk/marokkanske Sidi Larbi Cherkaoui som høster stor internasjonal anerkjennelse.

I senere tid har han også etablert et nært arbeidsforhold med Nagelhus Schia Productions og vært med som danser i Orbo Novo. Han var også med som danser og assisterende prøveleder i DuEls som var et samarbeid mellom Vigelandsmuseet, Nagelhus Schia Produskjoner og Iceland Dance Company, koreografert av Erna Omarsdottir og Damien Jalet.  

Jon Filip har også jobbet som utøver og koreograf i nysirkusproduksjonen PuuPääT, i Sveits. Dette var hans første internasjonale arbeid og samtidig hans første erfaring i rollen som koreograf. Senere har han samkoreografert SONAR med Mirai Moriyama som ble vist på Red Brick Warehouse i Yokohama.

I mange prosjekter er Jon Filip gitt den tillit å være koreografiassistent. Dette har vært i store produksjoner som åpings-seremonien av ungdoms-OL med FRIKAR eller i Puz/zle av Eastman som vant Laurence Olivier Award for beste nye danseproduksjon. Han har også vært koreografiassistent i verker av Mia Habib.

I undervisningsøyemed har Jon Filip etterhvert utarbeidet et undervisningstilbud som er blitt etterspurt og brukt både av Høyskolen for dansekunst, Kunsthøyskolen i Oslo og PRODA-profesjonell dansetrening. Han har også holdt workshop i Antwerpen, Köln og Tokyo.

Jon Filip liker å arbeide i ulike prosjekter som krever forskjellig kunnskap eller egenskaper. Han liker også å få brukt et stort register, være det tekst, musikk gjennom sang eller instrumenter eller dyptgående nerding slik tilfellet var i f.eks. Deep Field av Ingri Fiksdal der det fysiske materialet bestod ene og alene i å løpe. Forestillingen vant forøvrig kritikerprisen i 2019.
Bio

Jon Filip Fahlstrøm is educated at The National Academy of the Arts in Oslo. Throughout his career his focus has been to have diversity in work and to work with a variety of projects. This has been a conscious choice based on curiosity and the need for personal development and experience.

In terms of company work, he has worked in project-based companies with both national and international recognition. Companies to mention are; Zero Visibility Corp, Mia Habib Productions, Ingri Fiskdal, FRIKAR, Panta Rei and Arounidance.

Jon Filip has also worked for the Norwegian national company for contemporary dance, Carte Blanche. He has also been hired by the Icelandic Dance Company and Eastman. These are two companies funded by the government and Eastman is the company of Belgian/Moroccan Sidi Larbi Cherkaoui which has international acknowledgement and praise.

Lately he has established a close working relationship with Nagelhus Schia Productions and been hired as a dancer in Orbo Novo. He also worked as a dancer and assisting rehearsal manager for the success collaboration DuEls, which was a collaboration between the Vigeland museum, Nagelhus Schia Productions and Iceland Dance Company, choreographed by Erna Omarsdottir and Damien Jalet.

Jon Filip has also worked as an artist and choreographer for the new circus performance “PuuPääT” in Switzerland. This was his first international job and also his first experience in the role as a choreographer. Later he has co-choreographed the work SONAR in collaboration with Mirai Moriyama, which was performed at the Red Brick Warehouse in Yokohama.

In many projects Jon Filip has been trusted the role as assistant choreographer. This has been in major productions such as the opening ceremony of the youth Olympics with FRIKAR and Puz/zle by Eastaman which won the Laurence Olivier Award for best new dance production. He has also been assistant choreographer for Mia Habib.

When it comes to teaching, he has developed a technique which has been taught at Høyskolen for Dansekunst, The national Academy of the Arts and PRODA-dance training for professional dancers. He has also been teaching workshops in Antwerp, Cologne and Tokyo.

Jon Filip likes to work in different projects which demands a variety of knowledge and skills. He also likes to use a wide register, such as text, music thought song or instruments or profound nerding which was the case in Deep Field by Ingri Fiksdal. The physical material was solemnly running. The performance also won the critics price in 2019.

Margaret Aulejtner
Bilde
16