Tilbake til kunstnerkatalogen
Kontakt
kristinemyhretunheim@gmail.com 97570618
Bio


Kristine Myhre Tunheim er en uredd og allsidig skuespiller med base i Tromsø. Kristine er kunsterisk leder for teaterkompaniet Rimfrost produksjoner SA og var en av grunnleggerne når gruppen startet opp i 2009.


Hun er utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og har medvirket i Rimfrost som skuespiller, produsent og konseptutvikler. (Kristine har i sitt arbeid som skuespiller spesialisert seg innen dokumentarisk teater, scenekunst for barn og unge og kurses nå for å bli sykehusklovn i Tromsø.)


Hennes engasjement innen scenekunst for barn og som konseptutvikler har ført til en heddapris, da produksjonen «Tobias og dagen det smalt» vant i kategorien for beste barneforestilling i 2018. «Tobias og dagen det smalt» er produsert etter en idé av Kristine og handler om Tobias som er født i feil kropp. Forestillingen ble produsert i samarbeid med Rimfrost produksjoner og Hålogaland Teater. Kristine medvirker også som skuespiller i forestillingen.


Kristine er opptatt av utenforskap i bred forstand. Kjønnsidentitet og LHBT-spørsmål har gjennom «Tobias og dagen det smalt» blitt viktige tema i hennes kunsteriske arbeid. Før dette har også distriktspolitikk, maktstrukturer, ressursfordeling og døden vært førende tematikker i hennes kunsterskap. Fordypningene hennes gjøres stort sett gjennom en dokumentarisk og intervjubasert tilnærming. (Kanskje med unntak av temaet døden; der er det vanskelig å få tak i intervjuobjekter med selvopplevde erfaringer innen dette temaet.)


Målsetninger for kunsterskapet er å oppfordre til kritisk tenking og solidaritet, skape innsikt og nå ut til nye publikumsgrupper.


Som skuespiller trigges hun av å utforske ulike typer publikumskontakt, og å jobbe tett med målgruppearbeid. Hun synes også det er ekstremt spennene å få være med på formundersøkelser som tøyer grensen for scenekunst. Kristine jobber mye med scenekunst for barn og unge, og kurses nå til å bli sykehusklovn i Tromsø.


Som frilansskuespiller har Kristine medvirket i produksjoner i det frie feltet og ved institusjonsteatrene. Innen instituasjonsteaterne har hun samarbeidet mest med Hålogaland Teater («Den sommeren pappa ble homo» som vant Heddapris for beste barne- og ungdomsforestilling i 2015, «Dager under» i samarbeid med Ferske Scener og «Peter Pan») og Barneteatret Vårt («Hvem bestemmer?» og «Bukkene bruse på badeland»). I det frie feltet har hun til nå først og fremst samarbeidet med Ferske Scener («Himmelriket» i samarbeid med Rimfrost, «Dager Under» og «Rekviem for en gris») og Johnsen & Johnsen produksjoner («A remarkable person/Et unikt menneske» som er vist i Skottland, England og Chile).


I 2017 fikk Kristine Arbeidsstipend og mottok i 2013 diversestipend, begge fra Statens Kunstnerstipend. Utover dette fikk hun i 2016 Ungkunststipendet fra Festspillene i Nord-Norge, noe som førte til produksjonen «Kortslutninger» i 2017.


Kristine sitter i programrådet for Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival og driver kontorfellesskapet Perrong 48 med kollegaer. Hun har vært ansatt i Skuespiller- og danseralliansen siden mai 2017.


Utdanning
Teaterproduksjon og Skuespillerfag BA-grad Høgskolen i Nord-Trøndelag, Hint 2005 2008

KURS / ARRANGEMENTER

22
Oct

Wakka Wakka

Skuespiller- og danseralliansen har i samarbeide...

29
Oct

Tuning Scores med Lisa Nelson

Skuespiller- og danseralliansen har i samarbeide med...

17
Dec

Førstehjelpskurs TROMSØ (17.12.2018)

FørstehjelpskursSkuespiller- og danseralliansen arrangerer førstehjelpskurset i Tromsø, ...

Forestillinger

16
Oct

Ulla Marie Broch

Passe rampete teater for hele familien. Også for bestemødre, hvis de tør! Georgs bestemor er ...
20
Oct

Marianne Kjærsund

Rut Even if the things happening around you may seem obvious, their effect on your inside is often ...
20
Oct

Tor Ivar Hagen

Nå er regissør Tyra Tønnessen og scenograf Dagny Drage Kleiva endelig tilbake på ...
20
Oct

Mari Haugen Smistad

Ulven er en fargesprakende og eventyrlig musikal for hele familien. Med både geiter, sauer, ...