Liv Hanne Haugen

Danser, Kvinne, Tromsø
Bio
I 2003 stiftet Liv Hanne kompaniet «Haugen Produksjoner» sammen med sin søster og kollega Anne Katrine, kompaniet setter jevnlig opp forestillinger i nasjonalt og internasjonalt kontekst. Med utgangspunkt i dans, spenner hennes uttrykk seg over i vokal, performance og tekstarbeid. Siden 1996 har hun produsert egne koreografier på tvers av kunstsjangere og i ulike samarbeider. Her kan nevnes nære samarbeider med bl.a. artisten Mari Boine, Anja Kowalski (BE), Frederik Croene (BE) og Lawrence Malstaf (BE). Hun er også sanger i bandet «LIV» og turnerer med den fransk-norske gruppen i Europa. 
Som danser og scenekunstutøver, har hun lang erfaring fra det internasjonale dansemiljøet, bl.a. m. Wim Vandekeybus (BE) og Pierre Droulers (FR). Nasjonalt har hun jobbet med bl.a. Stellaris DansTeater, A. Sjølie Sveen og Hålogaland Teater. Hun jobber jevnlig med den interdisiplinære scenekunstgruppen kollektivet STATEX, (T. Næss, J. Tombre, A. Sveen, L. Malstaf). Gruppen undersøker alternative arbeidsformer og prosesser, gjennom å fokusere på dagsaktuell og fremoverpekende tematikk. 
 
Liv Hanne var også med på å stifte kunstnerkollektivet «Bains::Connective» i Brussel, samt RadArt, - Nettverk for Fri Scenekunst i Tromsø. Hun har vært festivalkunster under DanseFestival Barents, mottatt tilsammen 5 år med Statens arbeidsstipend og vært ansatt i Skuespiller- og danseralliansen siden 2018. 

Hun tar også oppdrag med innlesning, og jobber med dette bla. for Troms Fylkestrafikk.

For mer informasjon eller kontakt: Liv Hanne Haugen, mob. 9083 5216, livhahaug@gmail.com
 
Bio
In 2003, Liv Hanne founded the company "Haugen Productions" together with her sister and colleague Anne Katrine, the company 
regularly conducts performances in national and international context. Based on dance, her expression ranges in vocals, performance
and text work. Since 1996 she has produced her own choreographies across art genres and in various collaborations. Here can be mentioned
close collaborations with i.a. artist Mari Boine, Anja Kowalski (BE), Frederik Croene (BE) and Lawrence Malstaf (BE). She is also a singer
in the band "LIV" and toured with the French-Norwegian group in Europe. As a dancer and performer, she has long experience from t
he international dance community, including m. Wim Vandekeybus (BE) and Pierre Droulers (FR). Nationally she has worked with
Stellaris DansTeater, A. Sjølie Sveen and Hålogaland Theater. She regularly works with the interdisciplinary performing arts group
collective STATEX (T. Ness, J. Tombre, A. Sveen, L. Malstaf). The group investigates alternative forms of work and processes, by focusing
on current themes.Liv Hanne also co-founded the artist collective "Bains :: Connective" in Brussels, as well as RadArt, - Network for Free Performing
Arts in Tromsø. She has been a festival artist under DanseFestival Barents, received a total of 5 years with the Government's work
scholarship and been employed in the Acting and Dance Alliance since 2018. She also takes in assignments, and works with this,
among other things. for Troms County traffic.For more information or contact: Liv Hanne Haugen, mob. 9083 5216, livhahaug@gmail.com
 
hun&hund. Foto: Martin Eilertsen
Bilde
6