Ludvig Daae

Danser, Mann, 35 år, Oslo
Ballett
Dramaturgi
Engelsk
Improvisasjon
Koreografi
Moderne dans
Norsk
Performance
Repertoir
Samtidsdans
Svensk
Bio
Ludvig er en norsk koreograf og danser. Han har siden ferdig utdannelse fra  Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm og P.A.R.T.S. i Bryssel samarbeidet med blant andre koreograf Deborah Hay (USA), Ingun Bjørnsgaard (NO) og Mårten Spångberg (BE), samt laget et antall egne forestillinger som har blitt vist i 16 forskjellige land, og koreografert Cullbergbalettens opptreden på Nobelbanketten i Stockholm.

For øyeblikket turnerer Ludvig med forestillingen “The Viral Dance” som er et samarbeid med filmregissør Joanna Nordahl, og jobber med sitt nye prosjekt, "Landscape".  I februar 2020 koreograferte han en ny forestilling for det svenske kompaniet Norrdans, og senere under våren jobber han som danser i et nytt prosjekt av Robin Jonsson.
Bio
Ludvig Daae is a Norwegian choreographer and dancer. After completing his dance education at the Royal Swedish Ballet School and P.A.R.T.S, he has worked with Deborah Hay (USA), Ingun Bjørsgaard (NO) and Compagnie Thor (BE) among others. He has also created his own work, showed his performances in 16 countries and choreographed a piece for Cullberg at the Nobel banquet in Stockholm.

For the moment Ludvig is touring his piece “The Viral Dance”, which is a collaboration between himself and film director Joanna Nordahl, and working on his new creation, "Landscape". In February 2020 he made a new piece for Swedish company Norrdans, and later in the spring he will work as a dancer in a new piece by Robin Jonsson.
Video
2
Bilde
11