Alt
Amerikansk
Engelsk
Improvisasjon
Koreografi
Moderne dans
Nordnorsk
Norsk
Performance
Repertoir
Samtidsdans
slagverk
Bio

Marianne Kjærsund, født i Mo i Rana 1976, ble utdannet ved Høgskolen i Bodø (BA i dansepedagogikk) i 2001. Etter endt utdannelse har hun i hovedsak arbeidet som medskapende danser i samarbeid med en stor variasjon av koreografer inne samtidsdans i Norden.

Å kunne løfte fram kompleksiteten i kroppens material og synliggjøre de mer skjulte aspektene ved oss selv - er gjennomgående motivasjon i hennes arbeid. Maktstrukturer, sanselighet, kjønn, instinkt, musikalitet og kollektivitet er sentrale tema i prosjektene.

Viktige samarbeid har vært bla med  Kristin Helgebostad, Malin Hellkvist Sellén, Henriette Pedersen, Carte Blanche, Rosalind Goldberg, Impure Company, Karen Foss/Quiet Works og Elle Sofe Henriksen. Fra solo til store ensemble har disse prosjektene på ulike måter utfordret og løftet fram en bredde av kvaliteter i Kjærsund som utøver.
Gjennom samarbeid med regissør Kjersti Horn og Birgitte Strid, har Kjærsund hatt koreografisk ansvar ved bla Nationalteatret, teater Manu og Nordland teater. Hennes pedagogiske erfaring er utviklet i samarbeid med bla. Sunnhordland Folkehøgskole, PRODA, Skolen for samtidsdans og Spin Off ettårig forstudium.

I 2014 mottok hun Rolf Gammeleng-prisen for dansere. Hun fikk kulturrådets arbeidsstipend for yngre dansekunstnere  2010-2013, og arbeidstipend for dansekunstnere 2014-2019. Hun har vært ansatt i SKUDA siden mars 2018.

Les mer her for info og kontakt: www.mariannekjaersund.com

Danseinformasjonens intervju med Marianne : 
https://danseinfo.no/10-sporsmal-og-intervjuer/4246-en-punker-i-skogen-10-sporsmal-til-marianne-kjaersund

Foto Erika Hebbert
Rosa löften foto Åse Bengtsson Helin
Bilde
10