Tilbake til alle kurs

Seminar Scenekunsthelse

SKUDA
04 Nov
Sted: Bikuben / Det Norske Teatret 04.11.2019 18:30-21:30


Skuespiller- og danseralliansen, som medlem av nettverket "Lang Liv i Scenekunsten" - er medarrangør på dette seminaret.4. november 2019 arrangerer «Et langt liv i scenekunsten - nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse» seminaret ScenekunstHelse. Vi spør: Hvilket fokus har vi på helse for scenekunstnere i Norge? Hva finnes av lover og rettigheter på området, og hvilket ansvar har vi som arbeidsgiver og utøver for egen og andres helse? Hvilken kultur og hvilke holdninger regjerer ute i felten, og hva finnes av virkemidler rettet mot helsefremmende tiltak sett opp mot prestasjon innen scenekunsten?


God helse er en nødvendighet for å kunne prestere på topp nivå som utøvende kunstner. I en tøff studie- og arbeidshverdag preget av få faste ansettelser og stor frilansvirksomhet er det lett å prioritere kunnskap om helse bort fra den daglige agendaen. Med dette seminaret ønsker vi å øke fokus på betydningen av en sunn helse i scenekunsten. Vi søker å finne ut av hvordan kunstnerne og deres arbeidsgivere i dag møter og blir møtt i helserelaterte situasjoner, vi søker å få svar på rettigheter og lover på området, og vi håper å se et målrettet arbeid for helsebringende tiltak rettet mot scenekunsten via virkemiddelapparatet og ikke minst gjennom statlige føringer til feltet.


Stikkord for seminaret: Frilanshelse, ansattehelse, dansehelse, sangerhelse, skuespillerhelse, musikerhelse, studenthelse, fysisk helse, mental helse, ansvar og plikter, HMS på arbeidsplassen, lover og rettigheter, satsningsrelatert arbeid og virkemidler.


Kveldens Panelleder:  Maren Ørstavik/pianist, Journalist og kritiker i Aftenposten.Kveldens program:


18.30: Velkommen ved nettverket


18.45: Innledning - Videodokumentasjoner: Scenekunstnere forteller sin helsehistorie


19.10 - 19.45: Panelsamtale 1Hva er gjeldende lover, rettigheter og plikter på området? 


I scenekunstfeltet jobber de fleste i midlertidige ansettelser og i avgrensede oppdrag som selvstendige næringsdrivende, dette ofte i kombinasjon, og med et generelt lavt inntektsnivå. En viktig del av arbeidet med scenekunst er også øving, trening, utvikling av egne ferdigheter og nødvendig kompetanseheving, altså arbeid som ikke er betalt. Hvordan påvirkes man som scenekunstner av lover, rettigheter og ytelser på område når sykdom, skade eller feks. graviditet oppstår?


Innlegg 1 - 10 min.: Advokat Hans Marius Graasvold 


Innlegg 2 - 10. min.: Helfo / Nav: rettigheter og ytelser på området.  


Samtale 15 min: Kort utdypende samtale med panelleder. 19.50 - 21.15 : Panelsamtale 2: 


SPM: Tar vi ansvaret for rettigheter og lovverk på område? Et nærmere blikk på kultur, uskrevne regler og holdninger i scenekunstbransjen til skader, sykdom, forventninger til prestasjon o.a., og virkemidlene som må til for å styrke fokus på scenekunsthelse.


KHIO/utdanning: Victoria Meirik/Dekan Teater og dans   


NTO/arbeidsgiverorganisasjon: Morten Gjelten/direktør       


CREO/fagforbund: Christine Thomassen/ nestleder


Hilde Fredriksen/Olympiatoppen

ARRANGEMENTER

27
Nov

Ingeleiv Berstad

Scenekunstnerne Ida Wigdel, Lisa Lie, Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad går sammen i ...