Tilbake til alle kurs

Opphavsrett og åndsverkloven for kunstnere

SKUDA
27 May
Sted: Bergen 27.05.2021-28.05.2021 10:00-15:00ALL YOU NEED IS LOV er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Proscen og Festspillene i Bergen, og er et faglig tilskudd til festivalen bestående av kurs, seminar og workshop med fokus på opphavsrett og åndsverkloven for kunstnere, med tilskudd fra Bedriftsinternopplæring ved Vestland Fylkeskommune.

Hvilke rettigheter har du som utøvende kunstner og medskaper i et verk? I dette kurset får du førstehånds opplæring i opphavsrett og utøververes eventuelle eierskap i forestillinger. Du får også innblikk i hvordan du skal sikre at slike rettigheter ivaretas i kontraktene. Kurset går over to dager og er praktisk anlagt med utgangspunkt i en forestilling alle kursdeltagere skal se sammen. Deretter skal jussen «rulles ut» fra noe konkret og praktisk.

Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien gir oss en introduksjon til opphavsretten og åndsverkloven, og tar oss med gjennom de mest grunnleggende rettighetene for utøvende kunstnere, med den hensikt å gjøre lovverket forståelig og gi oss litt bedre redskap til å håndtere rettigheter koblet til eget arbeid. 

Kursforløpet

Første dag, får kursdeltagere en introduksjon og forelesning i opphavsrett før de sammen skal se en forestilling. I løpet av dag to skal kursdeltagere jobbe med forestillingen som casemateriale, som gir grunnlag for diskusjon og kontekstualiserer jussen. 

27.05 Kl. 10:00 – 12:00 Forelesningen «Opphavsrett og åndsverkloven – for nybegynnere»
27.05 Kl. 19:00
-           ‘The American Moth’ i Griegsalen. Se forestilling (er inkludert i kursavgiften)
28.05 Kl. 10:00 – 13:00 Case arbeid

Kursholder Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. I tillegg jobber hun 20% som advokat for kunstnerorganisasjonen Creo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt.
I 2021/2022 skal Eidsvold-Tøien fortsette sitt forskningsarbeid innenfor feltet utøvende kunstneres og deres rettsposisjon og virke, og har planlagt å være på University of California på Berkeley og skrive om utøvende kunstneres opp mot personvernet.


Fagprogrammet er en del av Skuespiller- og danseralliansens Kompetanseprosjekt 2021, og er en av fem store nasjonale seminar- og kursrekker som arrangeres i 2021. For mer informasjon om de andre prosjektene, klikk her (www.skuda.no).  

Annet:
-
Har du spørsmål til kurset, ta gjerne kontakt med Rudi Skotheim Jensen på rudi (@) skuda.no
-
SKUDA har nulltoleranse for alle former for kritikkverdige forhold, og følger NTO sin etiske standar for forebygging av trakassering. Les om våre rutiner for varsling her.
- Påmeldingen er bindende. Dersom du aksepterer men velger å ikke delta, en uke før kursstart, vil du alikevel være nødt til å betale kursavgift.


Fagprogrammet i Bergen  er en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, som er utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling og består av ett mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer, les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».


 
Påmelding
Kalender
Last opp CV