Tilbake til alle kurs

Digitaliseringens innvirkning på scenekunsten

SKUDA
27 May
Sted: Seminar / Webinar 27.05.2021 14:00-16:30

ALL YOU NEED IS LOV er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Proscen og Festspillene i Bergen, og er et faglig tilskudd til festivalen bestående av kurs, seminar og workshop med fokus på opphavsrett og åndsverkloven for kunstnere, med tilskudd fra Bedriftsinternopplæring ved Vestland Fylkeskommune.


Seminar: Digitaliseringens innvirkning på scenekunstbransjen
Siden mars 2020 og i kjølvannet av COVID-19 pandemien, har det blitt en økning i det digitale kulturkonsumet. Fremtiden fra et live-kulturperspektiv kan se dystopisk ut, dersom vi ser på trenden de siste 20 årene og spør oss om det blir mer eller mindre digitalisering i fremtiden.
Det vil alltid være fordeler og ulemper. Digitalisering bidrar til reduksjon av antall reiser som har en positiv innvirkning på miljøet, det kunstneriske arbeidet vår kan nå nytt publikum på nye flater og områder, sees av fler og gi nye inntektskilder, samtidig som vi mister fysiske møteplasser og kontakten med publikummet. 
I dette seminaret forsøker vi å få en oversikt over publikumsutviklingen det siste året, samtidig som vi tar et dypdykk inn i de juridiske rettighetene og utfordringene som er knyttet til den digitale utviklingen og spør oss om vi har de rette verktøyene til å sikre de kreative fagene på en digital arena. Irina Eidsvold-Tøien vil lede oss gjennom denne seansen.


Forelesere (ikke i riktig rekkefølge

* Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien Kan vi lære noe av musikkbransjen? På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene av digitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem. «HVA NÅ, Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje» Digitaliseringen konsekvenser på musikkbransjen viser at de store nettaktørene tar markedsandeler fra utøvende kunstnere og opphavere.

* Norwaco.
Ingelin Skaret er en erfaren opphavsrettsjurist med mer enn 20 års fartstid innen kollektiv rettighetsforvaltning. De siste 15 årene har hun jobbet som juridisk seniorrådgiver i Norwaco som er en paraplyorganisasjon for norske opphavere, utøvende kunstnere og produsenter. På vegne av 35 medlemsorganisasjoner og deres 65 000 individuelle medlemmer, lisensierer Norwaco bruk av TV- og radioproduksjoner. Vederlaget som Norwaco krever inn, går tilbake til rettighetshaverne og er med på å danne grunnlag for ny skapende virksomhet. 
I dette innlegget skal hun snakke om verdikjeden og Norwacos rolle i denne. Opphaverne og utøverne inngår selv kontrakter med TV-/filmprodusenter og kringkastere, men hva med den audiovisuelle produksjonens videre liv? Hvordan kan rettighetshaverne sikre seg at også de får vederlag når produksjonen utnyttes på senere ledd i verdikjeden?

* Driftssjef FiB. Nina Lauvsnes
har vært med på å definere Festspillene digitale strategi de siste årene. I fjor omstilte Festspillene på rekordtid fra fysisk til digitalt arrangement og oppnådde høye seertall og internasjonal rekkevidde med gratis innhold. Årets Festspill kalles en «hybridfestival». Nina snakker om hvordan FiB fornyet seg i møte med pandemien og hvordan dette evt. har påvirket hvordan de planlegger og gjennomfører festivalen er interessant, med et fokus på juridiske rettigheter og utfordringer som er knyttet til den digitale utviklingen av festivalen.

* Norsk Skuespillerforbund.
Knut Alfsen er forbundsleder Norsk Skuespillerforbund, og har ledet forbundets politiske og faglige arbeid siden 2015. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland. I dette innlegget skal han snakke om den nye rammeavtalen forbundet har inngått med strømmeplattformen Netflix.


Lenke til den digitale forelesningen kommer i forkant av festivalen, påmelding skjer i lenken under.

Fagprogrammet i Bergen  er en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, som er utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling og består av ett mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer, les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».