Tilbake til alle kurs

Kontrakter, avtaler og hendelser

SKUDA
29 May
Sted: Seminar og webinar 29.05.2021 10:00-14:00

ALL YOU NEED IS LOV
er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Proscen og Festspillene i Bergen, og er et faglig tilskudd til festivalen bestående av kurs, seminar og workshop med fokus på opphavsrett og åndsverkloven for kunstnere, med tilskudd fra Bedriftsinternopplæring ved Vestland Fylkeskommune.


Del 1 : Kontrakter, avtaler og uforutsette hendelser (10:00 - 11:30)


Murphys lov utrykker at: Ting vil gå galt, uavhengig av situasjon- hvis gitt muligheten. Med det som bakteppe er kontrakter et nødvendig og viktig verktøy når det skal inngås arbeidsavtaler, for å minimere utfallet av hvor galt, galt kan gå.
I første del av seminaret, ser vi på kontrakter og får litt ulike tanker og innsikt knyttet til utforming, samt siste års utfordringer med COVID-19. I andre del, har vi forsøkt å finne noen relevante caser som et fagligpanel skal løse, og i siste del kan man snakke med fagfolk og få tilbakemeldinger på kontraktene sine.

Moderator: Magnus Thomassen Direktør for Mediefondet Zefyr

Innlegg


Festspilldirektør Anders Beyer (5-10 min)

Knut Alfsen
(Forbundsleder Norsk skuespillerforbund) Med Pandemien i mars, kom også en rekke nye kontrakter og klausuler, som medlemmene til Norsk Skuespillerforbund måtte jobbe med for å løse. I dette innlegget får vi et lite tilbakeblikk på problemene som oppstod og hvordan man kan tenke videre i fremtiden om kontrakter. (20minutter)


Juridisk rådgivere ved Norsk Skuespillerforbund.
 Eirin veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på film- og tv-området. Thea veileder medlemmer om kontrakter og tariffavtaler i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål på teatersektoren.


Linda Børnes
(Manager og produsent Stas Artist AS)
har lang erfaring med utarbeidelser av kontrakter og avtaler. I sitt innlegg vil hun dele tanker og reflektere rundt kompleksiteten og de store ulikhetene innen økonomiske lønnsmodellene er i brukt i forskjellige deler av bransjen; fra kommersielt, til det frie feltet, innen revy og show, privat, film og tv.  (avslutte med Song Bird som familie terapeut i en case) (20 minutter.)

Håkon Dalsbø
(Rights manager / Agent Teaterforlaget Songbird)
Hvordan forvalter vi rettigheter på vegne av andre. Caser og eksempler. Hvordan har vi jobbet frem denne organisasjonen. (20 minutter)


Del 2 : Juss Grand Prix (11:45 - 12:45)


Konflikter har av natur, et stort preg av alvor knyttet til seg, og jussen i kraft av det alvoret får sjeldent anledning til å være arena for underholdning. Allikevel mener vi jus som fag er gøy og vil med denne delen av arrangementet, gjøre en leken og tilgjengelig måte forsøk på å belyse situasjoner man ofte kan møte som utøvende kunstner.
I denne delen har vi invitert et fagpanel til å diskutere ulike tvister og caser som utøvende kunstnere kan møte på i sin yrkeshverdag. Målet er at seminardeltagere skal få innblikk i hvordan man juridisk og med lovverket som fag vil løse konflikter. Panelet får presentert ulike caser, som de må løse litt på stående fot. Tenk "Nytt på Nytt", bare med juss :-)


Fagpanelet består av:
Magnus Thomassen, Direktør for Mediefondet Zefyr
Eirin Aavik, Juridisk rådgiver ved Norsk Skuespillerforbund

Dr. Irina Edsvold-Tøien
Ingelin Skaret (Norwaco)
erfaren opphavsrettsjurist med mer enn 20 års fartstid innen kollektiv rettighetsforvaltning


Casene presenteres av:
Hjørdis Steinsvik (Syv Mil AS scenekunstprosenter)
Silje Sandodden Kise (Scenograf og styreleder for Norske scenografer)
Linda Børnes (Manager og produsent Stas Artist AS)

Solfrid Glesnes (Plansjef Det Vestnorske Teateret)
Håkon Dalsbø (Agent Teaterforlaget Songbird AS)Del 3 : Få tilbakemelding på kontrakten din (13:00 - 14:00)

I slutten av seminaret, har vi organisert at jurister ved Norsk Skuespillerforbund kan gi tilbakemeldinger på kontrakter som seminardeltagere kan komme med.


Lenke til den digitale forelesningen kommer i forkant av festivalen

Fagprogrammet i Bergen  er en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, som er utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling og består av ett mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer, les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».