Tilbake til alle kurs

Foreldre i kunsten / Parenting in the arts

SKUDA
21 Oct
Sted: Oslo Parkour Park 21.10.2021 09:30-15:30
Er du en kunstner og forelder? Tenker du på å få barn og ønsker mer informasjon om støtte, strukturer og praktiske erfaringer fra andre kunstnere?

Dette seminaret deler fersk data fra vår undersøkelse om å være ‘Foreldre i kunsten i Norge, forskning fra bevegelseskunstner Katelyn Skellly samt info og debatt med organisasjonen Balansekunst. Ilse Ghekiere og Olive Bieringa fra PRAXIS Oslo fasiliterer dagen med tid for fysisk utfoldelse og utveksling av praktiske erfaringer.


Dagen er delt i to 2.5 timers bolker som man kan delta på separat eller som en hel dag.


Passer for:Scenekunstnere fra teater, dans, musikk, musikk teater, scenekunstpedagoger.


Fysisk deltagelse påmelding: https://forms.gle/1q3MDncunxLY3LTh6 

Digital deltagelse påmelding; https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NjADIgNtQxWuXEKuXmJqEQ


TID: 21.okt, kl  09.30-15.30 (inkl lunsjpause kl 12-13)

Seminaret er arrangert av "Et langt liv i scenekunsten" (ELLIS), i samarbeid med Balansekunst. ELLIS er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA - Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen som sammen gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet. 


 
ENGLISH:
‘Parenting in the arts’


Are you an artist and a parent? Are you considering having children but want to find out more about support, structures and practical experiences from other artists?


This practical seminar shares fresh data from our survey about parenting for artists in Norway, research from movement artist Katelyn Skelley and info and debate with Balansekunst. Ilse Ghekiere and Olive Bieringa from PRAXIS Oslo facilitate the day with time for physical explorations and exchange of practical experiences.


The day is divided into two 2,5 hour sessions that can be experienced separately or as a whole day.


Suitable for: Artists from theatre, dance, music, musical theatre, arts teachers


REGISTRATION: https://forms.gle/1q3MDncunxLY3LTh6 


TIME: 21 Oct, 09.30-15.30h (incl lunch break 12-13h)


LOCATION: Oslo Parkour Park


COST: 150 kr for the day