Tilbake til alle kurs

Hersketeknikker, se dem og motstå dem

SKUDA
21 Aug
Sted: Filmfestivalen Haugesund 21.08.2021 10:00-12:00Kurstekst
En nedlatende tone, innspill som blir oversett, en vits som ikke er så morsom – det kan være vanskelig å få taket på hva det er som skjer og hvorfor man plutselig føler seg liten og forbigått. I denne workshop om hersketeknikker trener vi på å identifisere ulike typer hersketeknikker og vi diskuterer hvordan vi kan stå imot dem. 


Victoria Steinland i Balansekunst gjennomgår de fem hersketeknikker slik de ble definert av Berit Ås, og legger til noen nyere tilskudd. 

Ofte ligger ujevne maktforhold til grunn for hersketeknikker. Thomas Talawa Prestø vil snakke om makt, majoritet/minoritetsperspektiver, og hvordan «det hvite blikket» kommer til syne i bransjen. Vi inkluderer også diskusjonsoppgaver og øvelser som gir rom for refleksjoner og ulike perspektiver. 

Kursholdere
Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi, og legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsvariasjoner, alder og klassebakgrunn.

Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder av dansekompaniet og danseskolen Tabanka. Han jobber også med publikumsutvikling på Dansens Hus i Oslo, han foreleser på KHiO, og han er også en kritisk venn i prosjektet Critical Friends. Sistnevnte er et prosjekt for utvikling av strategier for et mer inkluderende kulturliv. Prestø har solid erfaring med mangfoldsarbeid og kritiske perspektiver på scenekunstfeltet, og har helt siden 1998 kjempet for at den svarte, dansende kroppen skal få en plass i Skandinavia.


Vi ber deg legge merke til        
- Kurset har løpende påmelding.
- Kurset er åpent for alle i bransjen.
- SKUDA har nulltoleranse for alle former for kritikkverdige forhold, og følger NTO sin etiske standard for forebygging av trakassering.  Les om våre rutiner for varsling. 
- Påmeldingen er bindende. Dersom du aksepterer, men velger å ikke delta en uke før kursstart, vil du allikevel være nødt til å betale kursavgift.


Om arrangører og samarbeidspartnere
Kurset er en del av fagprogrammet «MAKT OG INTIMITET ETTER #METOO OG COVID-19?» som er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Balansekunst, Filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Teater, Norsk Skuespillersenter, og gjennomføres med støtte fra Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund.


Fagprogrammet i Haugesund  er initiert som en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, utformet etter SKUDA´s plan for kompetanseutvikling og består av ett mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer, les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».


Påmelding
Kalender
Last opp CV