Tilbake til alle kurs

Arbeids og ressursmarkedet.

SKUDA
05 Nov
Sted: Trondheim 05.11.2021 11:00-15:00
I samarbeid med DansiT og Propellen Teater, arrangerer Skuespiller- og danseralliansen med støtte fra BIO midler Trøndelag Fylkeskommune, et fem dagers fagprogram i Trondheim med fokus på de økonomisk administrative egenskapene man trenger for å drifte sitt eget sceniske kunstnerskap. Hele programmet er gratis og er åpent for alle.

Dette er dag 5. "Arbeids og – resursmarkedet. Vi inviterer ulike tilskudds instanser til å snakke om mulighetsrommene i bransjen."
Les mer om programmet for hele uken nederst, arrangementet vil også strømmes, lenke kommer senere.


09:00 - 10:30 DansiT, Koreografisk senter inviterer til morgentrening for dansere, 
www.dansit.no/aktiviteter/proda-med-kine-kvarme-torring-2/ 


Fagprogrammet
NB. Dagens program legges fortløpende, og fler innlegg vil komme til


11:00- 11:30 Statens Kunstnerstipend
er en stipendordning som skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Fra ordningen kommer Berit Skive, rådgiver for Statens kunstnerstipend og holder til på Kulturrådets kontor i Trondheim.
https://www.kulturradet.no/kreativ-naering


11:40 - 12:10 Kulturell og kreativ næring: Arbeidet med kulturell og kreativ næring er en felles nasjonal satsing mellom Innovasjon Norge, Norwegian Arts Abroad og Kulturrådet. Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Dette gjøres gjennom kompetanseprogram og tilskudd til prosjekter. Målgruppen for arbeidet med kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Fra ordningen kommer Magnus Aspli, rådgiver som holder til på Kulturrådets kontor i Trondheim. https://www.kulturradet.no/kreativ-naering

12:10 - 13:40 Lunsj

12:40 - 13:20 Innovasjon Norge // regions kontor i Trøndelag
Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 


Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.13:20 - 13:30 pause


13:30 - 14:10 Skuespiller- og danseralliansen AS er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere over hele landet og eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Organisasjonens formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår. Daglig leder Tone Øverebø johannessen holder presentasjonen. https://skuda.no

14:15 panelsamtale


Vi ber deg legge merke til:        
- Kurset er åpent for alle i bransjen.
- SKUDA har nulltoleranse for alle former for kritikkverdige forhold, og følger NTO sin etiske standar for forebygging av trakassering. Les om våre rutiner for varsling.
- Påmeldingen er bindende.

Informasjon om hele programmet
Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) arrangerer i samarbeid med DansiT og Propellen Teater et fem dagers fagprogram i Trondheim med fokus på de økonomisk administrative egenskapene man trenger for å drifte sitt eget sceniske kunstnerskap.
Fra utdanninginstitusjonene lærte vi mye om å lage kunst, men lite om hvordan vi drifter kunstnerskapet vårt eller hvordan skape en bærekraftig modell for kunsten vår. Vi kunstnere er små bedrifter som står ansvarlige for at vi skal få jobbe med kunsten som vi brenner så sterkt for, men hvordan kan vi balansere penga og livet?
Hvis du har lyst til å forenkle hverdagen din betraktelig, bør du melde deg på deler av eller hele dette fagseminaret!


1. & 2. nov.    Introduksjonskurs til Excel, budsjett og prosjektfinansiering.   


3. nov.           Aksjeselskap, Enkeltpersonforetak eller DA? - en oppklaring av organisasjonsformer, regnskapsføring, samarbeid og hvordan ta betalt.


4. nov.           Hva kan vi lære fra hverandre og kolleger i andre bransjer, - et foredragsmaraton med tips og triks om å drifte visjonene sine. 


5.nov.            Arbeids og – resursmarkedet. Vi inviterer ulike tilskudds instanser til å snakke om mulighetsrommene i bransjen. 


I tillegg til dette poetiske og tungevektige faginnholdet. Sniker vi inn både morgenyoga og sosialhenging, slik at vi kan bli enda bedre kjent med alle kolleger i bransjen. Gleder oss! 


Fagprogrammet er initiert av Skuespiller- og danseralliansens, som en del av den faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling. Prosjektet består av ett mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer, les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».


Påmelding
Kalender
Last opp CV