Tilbake til alle kurs

ÅPEN PRØVEDANS 2022 Et bransjetreff

SKUDA
10 Sep
Sted: Rom for dans 10.09.2022 09:00-17:00
Vi inviterer til åpen prøvedans - en møteplass for utøvere, skapende dansekunstnere og koreografer.


BAKGRUNN FOR ARRANGEMENTET

Konseptet har i en årrekke blitt arrangert av PRODA, Norske Dansekunstnere og Dansens Hus, sist i 2016. I år gjenoppliver vi konseptet, i samarbeid med Norske Dansekunstnere, i et helt nytt format! Målet er å teste ut ulike måter å skape møteplasser og nye forbindelser for feltet, og vi håper at mange ønsker å delta på dette bransetreffet!


Prøvedans arrangeres sjangerspesifikt, og høsten 2022 har vi invitert fire koreografer fra samtidsdansfeltet til å lede hver sin workshop. Vi tilrettelegger også for et åpent rom og lounge, der koreografer og utøvere kan møtes og prates, parallelt med workshopene. For koreografer vil det også være mulig å presentere seg selv under lunsjen midt på dagen.

Det lille produksjonsrommet vil stå åpent hele dagen, med mulighet til åpen utforsking. Her kan du improvisere alene eller med andre, foreslå idéer, være kreativ, diskutere – bare fantasien setter grenser!

Åpen Prøvedans arrangeres av PRODA, i samarbeid med Norske Dansekunstnere og Skuespiller- og danseralliansen. Åpen prøvedans 2022 er støttet av DansiT, Dans Sørøst-Norge, RAS, NORA, Scenekunst Sør og Bergen Dansesenter. Etter en spørreundersøkelse om behovet for konseptet, viste over 100 dansekunstnere interesse for dette. Vi ser at det er spesielt viktig tiltak for dansekunstnere som er utdannet i pandemien. Vi håper mange ønsker å delta, både nyutdannede og etablerte dansekunstnere!


Er du bosatt utenfor Oslo? Flere regionale kompetanse tilbyr reisestøtte på ulike måter. Etter påmelding blir kontaktet og får mer informasjon om hva din region kan tilby.

Program: Workshops i Store studio,
Åpen møteplass i Hvitt produksjonsrom og Åpent utforskende rom i Lille produksjonsrom. 


Sjangerspesifikt: Åpen prøvedans arrangeres sjangerspesifikt. Høsten 2022 er åpen prøvedans innenfor samtidsdansen. Alle dansekunstnere som er interessert kan delta. 


Det er kostnadsfritt å delta. 


Trykk her for å lese mer om programmet for dagen!


Trykk her for påmelding!


BAKGRUNN FOR ARRANGEMENTET
Åpen prøvedans 2022 er vårt forsøk på et nytt audition-format. Åpen prøvedans har i en årrekke blitt arrangert av PRODA, Norske Dansekunstnere og Dansens hus, sist arrangert i 2016. I år forsøker vi en gjenoppstandelse av konseptet, men i ny drakt. Konseptet audition/prøvedans er et omdiskutert format, vi vil likevel forsøke å finne formater hvor feltet møtes og nye forbindelser kan skapes. Etter en spørreundersøkelse om behovet for Åpen prøvedans, viste over 100 dansekunstnere interesse for dette. Vi ser at det er spesielt viktig tiltak for dansekunstnere som er utdannet i pandemien.  


Vi håper mange ønsker å delta, både nyutdannede og etablerte dansekunstnere!


Åpen prøvedans 2022 er arrangert av PRODA profesjonell dansetrening, i samarbeid med Norske Dansekunstnere og SKUDA. Arrangementet er støttet av DansiT, Dans Sørøst-Norge, RAS, DansInn, NORA, Scenekunst Sør og Bergen Dansesenter.