Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Mentoringprogram for kunstnere ansatt  i Skuespiller- og danseralliansen

Kunst- og kultursektoren ble hardt rammet som følge av at regjeringen 12. mars 2020 stengte ned alle sosiale møteplasser, som et av smittevernstiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. I tiden etter flyttet deler av bransjen seg over til digitale plattformer eller ble liggende helt uten aktivitet. Konsekvensene førte til arbeidsløshet og massepermittering i bransjen. Fra 1. juni til 31.8 i bedriften vår.

I henhold til Skuespiller- og danseralliansens visjon, skal vi bedre dansere og skuespilleres arbeids- og yrkessituasjon gjennom å være en arbeidsgiver som tilrettelegger for bærekraftige kunstneriske karrierer. Som et svar på situasjonsbildet under pandemien, initierte vi Kompetanseprosjektet. Tanken for prosjektet var at i perioden der våre ansatte ikke kunne utøve kunst, kunne de tilegne seg kompetanse utover bedriftens vanlige program.

Kompetanseprosjektet 2021 var utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling, og bestod av et mentoringprogram med et tilhørende nasjonalt fagprogram som utgjorde 5 workshopmoduler. Prosjektet skulle gå over et år og ble delt inn i to områder. Et mentoringprogram og et fagprogram. Mentoringprogrammet, var et internt tiltak kun for virksomhetens ansatte, med hensikt å utvikle bevissthet rundt egen utvikling på et personlig og profesjonelt nivå. Fagprogrammene var åpne for alle i bransjen, organisert som regionale samlinger med hensikt å forenkle konkrete arbeidsoppgaver knyttet til karriere.

 

Selve mentoringprogrammet ble ledet av AFF, der 15 ansatte i SKUDA fikk hver sin eksterne mentor. Faglig leder for programmet var Elisabeth Østrem, klinisk psykolog med omfattende videreutdanning og over 15 års konsulenterfaring, samt ledererfaring. Mange av våre ansatte hadde selv hatt mye mentorerfaring, her kan blant annet nevnes Silje Breivik og Ulf Nilseng som hadde vært mentorer hele 5 ganger. Fokus i programmet er hvordan man som adept, gjennom samtaler med mentoren kan få et positivt utbytte av mentorens samlede kompetanse. I en periode på ett år hadde parene jevnlig dialog og møter.

Skjermbilde_2024-03-06_kl._10.33.02.png

Mentorene var Anne Fylling Frøyen, Cecilie Lindeman Steen, Nils Petter Molvær, Anniken Binz, Hilde Andersen, Frida Blomgren, Kjetil Falkum, Natalie Lorentzen, Live Rosenvinge Jackson, Gard Hongslo, Lubna Jaffery, Solveig Slettahjell, Nils Harald Sødal, Siren Leirvåg og Ådne Sekkelsten.

Adepter fra SKUDA var Silje Breivik, Evy Kasseth Røsten, Silje Onstad Hålien, Rebekka Nystabakk, Janne Starup Bønes, Matias Rønningen, Jeanne Bøe, Janne Häger Eraker, Katrine Lunde Mackenzie, Liv Hanne Haugen, Ulf Nilseng, Anne Elisabeth Kokkinn, Håkon Sigernes, Huy Le Vo, Kristine M. Tunheim.

Skjermbilde_2024-03-06_kl._10.35.28.png

Fagprogrammene. Gjennom å gi praktisk administrativ kompetanse, har fagprogrammene hatt en akademisk utfyllende funksjon som komplementerer mentoringprogrammets personlige utvikling og selvutviklende perspektiv. Programdesignet for programmene skulle gjenspeile tematisk mangfold og bredde, og blekoblet til fem festivaler i fem ulike norske byer og med fem ulike temaer som skulle løse og forenkle drift av utøvende kunstneres eget kunstnerskap. Programmene har vært åpne for hele bransjen og ble knyttet til både eksisterende og nye samarbeidspartnere. I tillegg til de fysiske kursene, har alle seminarene blitt strømmet og være tilgjengelig for hele fagfeltet digitalt, for å gi størst mulig faglig utbytte til hele verdikjeden. Kompetanseprosjektet 2021 kan summeres opp med følgende statistikk:

Du kan lese rapporten fra prosjektet her. 

Prosjektet ble finansieret i sin helhet av midler fra Bedriftsinternopplæring ved Fylkeskommunene i Vestlandet, Troms & Finnmark, Trøndelag og Oslo kommune.

logoerkmptprj21.jpeg

 

 
Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.