Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

 Det er ikke første gangen verden går gjennom en teknologisk revolusjon, men hva betyr det for oss som kunstnere?

 

Informasjon

Sted            Bikuben / Det Norske Teateret

Dato            11. juni

Tidspunkt   09:00 - 11:30

Påmeldingsfrist: Løpende påmelding

Inngang er gratis, men krever akkreditering til fagprogrammet. Akkreditering kan kjøpes hos Heddadagene: https://www.heddadagene.no/

 

Insta post ELLIS frmt

Det er ikke første gangen verden går gjennom en teknologisk revolusjon. Fra oppfinnelsen av trykkpressen til den industrielle revolusjonen har historien vist oss gang på gang hvordan teknologiske fremskritt kan forandre måten vi lever, arbeider og skaper på. Og nå står kunstverdenen midt i en lignende endring.

I dag er vi omgitt av en rekke nye teknologier som utfordrer våre tradisjonelle oppfatninger. Fra virtual reality og augmented reality til kunstig intelligens og digitale produksjonsverktøy, mulighetene er endeløse.

Med dette seminaret har vi som mål å gjøre din arbeidsdag litt enklere ved å utforske og diskutere hvordan teknologien kan være en ressurs for deg som scenekunstner, samtidig ha en fot på jorden og være bevisste på hvilke utfordringer som oppstår.

Programoversikt kommer

Seminaret gjennomføres som en del av HEDDA dagene sitt fagprogram og er et initiativ av ELLIS; Et Langt Liv I Scenekunsten - et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, som er sammensatt av Norsk Skuespillersenter, Skuespiller- og danseralliansen, PRODA, Praxis Oslo og CODA Oslo International Dance Festival.
sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.