Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Å lage kunstproduksjoner for de yngste barna er fortsatt en marginal kunst form sett i lys av det store feltet «barn og unge» hvor mange forestillinger blir produsert og vist gjennom DKS eller andre arenaer.

Informasjon

Sted            Bergen Dansesenter i Studio 1

Dato            14. og 15. mars

Påmeldingsfrist: løpende påmelding

Tidspunkt   09.30-12.30 begge dager,

Pris              Gratis

Deltagerkriterie Du har en BA innen dans, teater elle en annen scenisk utdanning, eventuelt har tilsvarende erfaring.

Arrangører Skuespiller- og danseralliansen og Bergen Dansesenter

 

 

Skjermbilde_2024-02-21_kl._09.32.43.png

 

Å skape kunst for de yngste barna 0-6 år.

Å lage kunstproduksjoner for de yngste barna er fortsatt en marginal kunst form sett i lys av det store feltet «barn og unge» hvor mange forestillinger blir produsert og vist gjennom DKS eller andre arenaer. Men det er også nå i flere tiår blitt lagd scenekunst for denne målgruppen både nasjonalt og internasjonalt.  Det er egne festivaler i inn og utland som for eksempel Småkunstfestivalen 2024 som arrangeres i Oslo hvert tredje år, av Seanse-senter for kunstproduksjon. Kunst for de yngste er også et felt som det aktivt forskes på, som i Barnehagelærerutdanningen. Kunstutdanningene har fortsatt liten tilnærming i å vektlegge kunst for de yngste, men det finnes også etter hvert unntak.

Workshopen vil belyse historisk tradisjon og utvikling på området, målgruppe presisjon, former for uttrykk og en kan spørre «er alt mulig i møte med de yngste barna som publikum»?

Aktuelle tema for workshopen vil være deltagelse og begreper som inter og intra-aktivitet, sansene, ny-materialisme og representasjon av kjønn, kultur, natur, sted mm.  Workshopen vil begge dager bestå av foredrag og samtaler med spørsmål samt en praktisk utforskende del med bevegelse/dans, material og vokalt stemme arbeide relatert til de yngste barnas lek og uttrykk.

Karstein Solli produksjoner har flere forestillinger og prosjekt bak seg med målgruppen 0-6 år.  i alt 6 forestillinger hvorav Rock me Baby 0-3 år er aktuell nå i 2024 for turne via Dansenett Norge. Solli var veileder under Norsk Kulturråds Klangfugl prosjekter for de yngste på midten av 90 – tallet og har vært veileder og konsulent for en rekke produksjoner for målgruppen 0-6 år i egen regi og som kunstnerisk leder hos Seanse-senter for kunstproduksjon, Høyskolen i Volda.

Om

Karstein Solli er scenekunstner, koreograf, regissør og førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon. Han er også kunstnerisk leder for Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskolen i Volda. Gjennom Karstein Solli Produksjoner lager han egenartede forestillinger for de aller minste og et voksent publikum, som alltid har høstet god mottagelse og anerkjennelse både fra anmeldere og publikum.

 

Til informasjon, alle kurs som arrangeres av Skuespiller- og danseralliansen, aksepteres ikke noen form for trakassering. Vi følger etisk standard for musikk- og scenekunstinstitusjonene.  

Skjermbilde_2023-03-28_kl._14.03.30.png

 

 

 
sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.