Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

PRESSEMELDING 15.FEBRUAR 2023
SEKS KUNSTNERE BLIR ANSATT I SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN

I dag øker vi antallet ansatte fra 108 til 114 skuespillere og dansere.

At vi i år kan ansette ytterligere nye kunstnere er vi svært glade for, spesielt etter flere krevende år med nedstengt kulturliv i lange perioder. Innenfor scenekunstfeltet gjelder dette spesielt de som ikke har fast ansettelse, som jo er de aller fleste, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Ansettelsene i Skuespiller- og danseralliansen er et betydelig virkemiddel i scenekunst- og kunstnerpolitikken, og har til hensikt å tilrettelegge for at frilans dansere og skuespillere kan utvikle bærekraftige kunstner karrierer. Dette ble spesielt tydelig under pandemien og under gjenoppbygningsperioden av kulturlivet- en periode der vi var svært bekymret for kompetansetap og bransjeflukt.

Ansettelsene representerer en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning. Gjennom å tilby trygghet og stabilitet for kunstnerne, fungerer SKUDA som en sikring for å ivareta og videreutvikle kunstnerskapet. Vi legger til rette for at våre ansatte kunstnere kan opprettholde kontinuiteten i sin yrkeskarriere. For dansere og skuespillere uten faste ansettelser, er det å ha SKUDA i periodene mellom jobber, en anerkjennelse av deres kunstneriske virke og erfaring. Denne ansettelsesformen bør politikerne se er et spesielt godt virkemiddel, i utviklingen av kunstnerpolitikken.

Kunstnerne som blir ansatt i år er bosatt i to fylker; Troms og Finnmark og Oslo. Imidlertid vet vi av erfaring at bostedsadresse ikke gjenspeiler hvor kunstnerne jobber. Når søknader vurderes, er høy kunstnerisk aktivitet det viktigste kriteriet.

Årets nye ansatte representerer stor sjangermessig variasjon i det de arbeider innenfor; fra samtidsuttrykk i dans og teater, performance, og musikaler til de mer klassiske oppsetningene, sier Øvrebø Johannessen.

FØLGENDE SEKS KUNSTNERNE ER NYANSATT PR. 15 FEBRUAR 2023:

DansereTrine Lise MoeStian Bergdølmo og Sara Bergström Hem. 

SkuespillereAlexander LangsetHans Magnus Hildershavn Rye og Trond Peter Stamsø Munch.

Ansettelser 2023 FB format

Trond Peter Stamsø Munch (63 år) er født i Tromsø og var med på å starte Totalteatret, Nord-Norges første frigruppe, i 1983. Etter utdannelse på Statens Teaterhøgskole var han fast ansatt ved Trøndelag Teater i 30 år før han valgte å bli frilanser i 2019. I løpet av karrieren har han medvirket i en rekke filmer, kortfilmer og TV-serier.

Alexander Langset (32 år) kommer fra Hole kommune og er utdannet ved Bårdar Akademiet. Han er en allsidig scenekunstner som har bred erfaring både som skuespiller, sanger, danser, regissør og koreograf med blant annet lang fartstid i USA - der han jobbet med kjente Broadway-koreografer og regissører.

Hans Magnus Hildershavn Rye (37 år) er en allsidig frilansskuespiller med bred teaterfaglig bakgrunn og erfaring. Han trives i spenningspunktet mellom teater, musikk og det fysiske. Hans Magnus har vært tilknyttet en rekke teatre som Det Norske Teatret, Folketeateret og Den Nationale Scene.

Stian Bergdølmo (30 år) er bosatt i Oslo og har en bachelorgrad i samtidsdans fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han jobber som frilans danser og har vært tilknytt institusjoner som Den Nationale Scene i Bergen, Opera Trøndelag, Operaen i Kristiansund og Den Norske Opera og Ballett. Han har også turnert med ulike danse- og teaterforestillinger i inn- og utland. 

Sara Bergström Hem (35 år) er født og oppvokst i Stockholm hvor hun ble utdannet innen jazz og moderne dans ved Balettakademien. I 2012 flyttet hun til Oslo og har siden hatt byen som base mens hun arbeider som danser og koreograf.

Trine Lise Moe (27 år) er født i Lørenskog og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Etter endt utdanning har hun hatt sin base i Oslo og fått muligheten til å jobbe med en rekke ulike koreografer og kunstnere i det frie scenekunstfeltet.

SKUDA HAR I DAG 114 KUNSTNERE ANSATT, 57 DANSERE OG 57 SKUESPILLERE

Målet er å kunne ansette kunstnere årlig framover. Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a. er at man må ha hatt mye arbeid i midlertidige engasjementer eller oppdrag som dansere og skuespillere de senere årene. SKUDA ønsker å bidra til å stabilisere og styrke flere skuespillere og danseres yrkessituasjon, legge til rette for økt kompetanse, kunnskap og livslang læring, fremme scenekunsthelse og påvirke til et bærekraftig kulturliv.

Som ansatt kunstner har man SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementerAnsettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling. Ansatte kunstnerne er også mentorer for yngre kunstnere.

Samlet sett arbeider kunstnerne i SKUDA i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i spillefilmer, tv-dramaserier, lydbøker og radioteater m.v. Forestillingene blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Dette bidrar til økt verdiskapning, noe som fører til en vekst i kulturlivet nasjonalt, og anerkjennelse av norske kunstnere internasjonalt. Skuespiller- og danseralliansen bidrar til å avlaste NAV og sikre en hensiktsmessig tilknytning til scenekunst, film- og TV-bransjen.

I Sverige har Dansalliansen, TeaterAlliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og har pr januar 2023 ca 445 kunstnere.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Tone Øvrebø Johannessen, tlf: 916 90 577.

 
 sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.