Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

I dag ble det klart hvilke skuespillere og dansere som blir ansatt i Skuespiller – og danseralliansen (SKUDA) i 2022. SKUDA øker antallet ansatte fra 105 til 112 scenekunstnere.

- At vi i år kan ansette ytterligere 7 nye kunstnere er vi svært glade for, spesielt etter snart to krevende år der pandemien har ført til et nedstengt kulturliv i lange perioder. Krisen har rammet alle kunstnere som i stor grad har fått kansellert og utsatt sine jobber, og stått på bare bakke. Innenfor scenekunstfeltet gjelder dette spesielt de som ikke har fast ansettelse, som jo er de aller fleste, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Ansettelsene i Skuespiller- og danseralliansen er et betydelig virkemiddel i scenekunst- og kunstnerpolitikken, med den hensikt å tilrettelegge for at frilans dansere og skuespillere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer.

Skuespiller- og danseralliansen har et viktig samfunnsoppdrag ved å bidra til at de ansatte kunstnerne kan opprettholde kontinuitet i yrket og være i faglig og kunstnerisk utvikling mellom sine kunstneriske jobber. Pandemien har fremhevet SKUDAs betydning både for individuelle ansatte kunstnere, og for arbeids- og oppdragsgivere i bransjen som er bekymret for kompetansetap og kompetanseflukt.

Denne ansettelsesformen bør politikerne se er et spesielt godt virkemiddel også nå når samfunnet skal gjenåpnes og kulturlivet gradvis skal komme tilbake. For dansere og skuespillere uten faste ansettelser er det å ha Skuespiller- og danseralliansen i periodene mellom jobber en anerkjennelse av deres kunstneriske virke og erfaring.
Målet er å ha 150 kunstnere tilknyttet Skuespiller- og danseralliansen i 2025.
Årets nye ansatte representerer stor sjangermessig variasjon i det de arbeider innenfor; fra samtidsuttrykk i dans og teater, performance, og musikaler til de mer klassiske oppsetningene, sier Øvrebø Johannessen.

Følgende syv kunstnerne er nyansatt pr. februar 2022:

Dansere: Mariama Fatou Kalley Slåttøy, Sindre Bjørke Høyang, Charlott Utzig og Harald Beharie

Skuespillere: Per Bogstad Gulliksen, Hadle Reisæter og Jonas Fuglevik Urstad

facebook ansettelser 2022

 

Per Bogstad Gulliksen er oppvokst i Ramnes ved Tønsberg, og bor nå på Ås. Han er utdannet skuespiller ved Arts Ed. Drama School i London og har mastergrad i skuespillerfag fra Teaterhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo. Han har siden 1996 vekslet mellom engasjement ved ulike institusjonsteatre, frie scenekunstkompanier og prosjektbasert scenekunst.

Mariama Fatou Kalley Slåttøy er en allsidig dansekunstner som arbeider med bevegelse innenfor et bredt spekter av uttrykk, i både det frie scenekunstfeltet og ved institusjonsteatre i tillegg til å ha medvirket i flere film- og TV-prosjekter. Hun er født og oppvokst i Trondheim med base i Oslo, der hun også er utdannet ved Kunsthøgskolen.

Hadle Reisæter kjem frå Lofthus i Hardanger, og er busett i Gvarv, Telemark. Hadle er ein skapande scenekunstnar som interesserer seg for det politiske og menneskelege i møte med det uforståelege. Han vart uteksaminert frå Statens Teaterhøgskule, KHiO 2013 og har etter endt skulegang har vore å sjå på scenen ved fleire institusjonsteater og friteaterscener rundt om i landet.

Jonas Fuglevik Urstad er en skuespiller med bred og sterk sang- og dansekompetanse, som kommer fra Rygge i Østfold. Han er utdannet ved Bårdar Akademiet der han avsluttet sin utdannelse i 2012 og har siden den tid vært tilknyttet produksjoner ved en rekke ulike scener.

Sindre Bjørke Høyang er opprinnelig fra Kristiansand og er utdannet fra Bårdar Akademiet. Han har bred erfaring både internasjonalt og fra manga av landets institusjoner som danser, skuespiller og sanger i musikaler. Sindre opptatt av å søke nye impulser, kunstformer og samarbeid for å utvide og utforske sitt kunstneriske virke.

Charlott Utzig er fra Skien og bosatt i Oslo. Hun arbeider utøvende og skapende med dans, performance og koreografi. Charlott er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med en bachelorgrad i samtidsdans. Hun har jobbet med mange etablerte kompanier i det frie feltet og er en del av kunstnergruppen De Naive.

Harald Beharie er en norsk-jamaicansk koreograf og dansekunstner fra Sandnes, utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo og The Ailey School, New York. Han har vært fast ansatt i Carte Blanche i flere år i tillegg til å arbeide mange år i det frie feltet. Hans koreografiske praksis utfolder seg i flere konstellasjoner sammen med andre kunstnere, som både koreograf og utøver.

Kunstnerne som blir ansatt i år er bosatt i tre fylker; Vestfold og Telemark, Viken og Oslo. Imidlertid vet vi av erfaring at bostedsadresse ikke gjenspeiler hvor kunstnerne jobber, forteller Øvrebø Johannessen.

Når søknader vurderes, er høy kunstnerisk aktivitet det viktigste kriteriet. Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning, der SKUDA fungerer som en sikring for kunstnerskapets kontinuitet, ivaretagelse og utvikling.

Etter snart to år med pandemi vet vi at det å ha en kontinuerlig arbeidsplasstilhørighet, kolleger og et fellesskap, bidrar sterkt til å holde motivasjonen oppe. Det er en av styrkene ved Skuespiller- og danseralliansen for kunstnere som arbeider i et fragmentert arbeidsliv.


SKUDA har pr februar 2022: 112 kunstnere ansatt, 56 dansere og 56 skuespillere.

Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a. er at man må ha hatt mye arbeid i midlertidige engasjementer eller oppdrag som dansere og skuespillere de senere årene. Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementerAnsettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon.

Kunstnerne er mentorer for yngre kunstnere og deltar på kurs og andre kompetanseutviklende tilbud. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling.

Samlet sett arbeider kunstnerne i SKUDA i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, hos Sykehusklovnene, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v. Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning gjennom å jobbe i nye produksjoner og turnéer, noe som fører til en vekst i kulturlivet nasjonalt, og anerkjennelse av norske kunstnere internasjonalt.

Skuespiller- og danseralliansen bidrar til å avlaste NAV og sikre en hensiktsmessig tilknytning til scenekunst, film- og TV-bransjen.

 

I Sverige har Dansalliansen, TeaterAlliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og har pr januar 2022 ca 415 kunstnere.

 
 sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.