Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Vi er klare for 2022.
Vi ser tilbake på 2021 som året vi som bransje har vært proaktive. For oss i Skuespiller- og danseralliansen har dette vært året vi har fått gjennomført flere viktige kompetanseløft i bransjen vi er stolte av. I årets siste nyhetsbrev kan du lese om siste faglige arrangement i kompetanseprosjektet 2021, om bransjesamtalen Mangfold på scene, lerret og skjerm, og arbeidet vi har bidratt til om det å være foreldrer og kunstner og avslutningsvis at vi gleder oss til å ansette i 2022.

Vi er klare for 2022! SKUDA fyller 10 år og det skal feires. Vi skal arrangere nye bransjesamtaler, og vi skal ansette flere kunstnere. Så ønsker vi at alle kan få oppleve flere forestillinger!!

 

Kompetanseprosjektet 2021


Kompetanseprosjektet i 2021 kan summeres opp med følgende statistikk.
Antall kursholdere: 58
Antall kursdeltagere: 443
Antall timer med undervisning: 129
Antall samarbeidspartnere: 23
Antall mentorer og adepter: 30
Antall timer med mentoring: 300
 
Vinteren 2020 blir kulturbransjen stengt ned som et tiltak for å begrense spredningen av covid-19. Resultatet var nesten full arbeidsstopp for scenekunstnere. Et alternativ for oss som arbeidsgiver ble da å styrke kompetansen hos de kunstneriske ansatte og vi initierte med det Kompetanseprosjektet 2021. Prosjektet skulle nå både ansatte i tillegg til andre kollegaer i bransjen. Prosjektet har bestått av to deler. Et mentoringprogram for de ansatte som har gått hele 2021, i tillegg til fem faglige arrangementer som skulle komme hele bransjen til gode. Sistnevnte ble fem programmer fordelt på fem ulike byer og festivaler.
 
I desember gjennomførte vi vårt siste program i samarbeid med Scenekunstbruket under Showbox festivalen. Da var tema strategisk markedsføring for scenekunstnere. 
For at du eller kunsten din skal være et alternativ andre skal kunne velge, må du være synlig. Gjennomsnittlig scroller vi 90 meter hver dag på telefonen vår, så når noen spør om sosiale medier er en viktig plattform å synliggjøre seg selv på, så gir det seg litt selv. Her har vi samlet noen av de viktigste tipsene vi lærte:

 • Produksjonsprosessen er en vel så viktig periode for å bygge publikum, når du ikke har kommunikasjonsmateriale fra en ferdig forestilling, fokuser feks på tematikk og konsept.
 • Hvordan får du en post til å nå langt? SoMe algoritmene tester ut posten din på de nærmeste og mest aktive følerne dine. Responsen deres, i form av engasjement som likes og kommentarer, er med på å bestemme om neste gruppe litt «mindre aktive følgere», også vil få se innlegget ditt. Engasjer deg i postene dine.
 • Hva ønsker du å oppnå med posten din? Definer kommunikasjonsmålene dine, ønsker du å inspirere, engasjere eller informere. 
 • Huskeliste for god innholdsproduksjon: Fortell historier som setter følelser i sving, vær aktuell, dyrk den gode dialogen, vær ekte, engasjer og husk å tenke på det visuelle.
 • Skriv så folk forstår! Tenk på hvem som skal lese teksten din, og forsøk og skap en god leser opplevelse.
 • Hashtags er ikke utdatert, de hjelper andre med nevnt interesse å finne innleggene dine.

I 2022, skal vi komme med en samlet rapportering på hele Kompetanseprosjektet


Foto. SKUDA

 

Mangfold på scene, lerret og skjerm
 - en bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn

18. november gikk bransjesamtalen av stabelen på Caféteatret i Oslo. Skuda tok initiativet til arrangementet og Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter var medarrangører.
Vi hadde invitert et panel som representerte ulike funksjoner i bransjen, og alle innledere snakket fra sitt ståsted. Spørsmålene vi stilte var bl.a:
Hva kan bransjen gjøre for å bidra til økte jobbmuligheter? Hvordan jobbes det med dette i dag, hvilke erfaringer har skuespillere gjort seg og hva må endres? Hvorfor går det så sakte? Finnes det strukturelle hindringer som kan fjernes? 
Det var 75 personer fra mange deler av bransjen tilstede, og over 30 fulgte arrangementet via stream.

Takk til de flotte innlederne Jostein Ryssevik, Terese Mungai-Foyn, Cliff Moustache, Rania Broud, Valborg Frøysnes, Penda Faal, Iram Haq og Renée J.H. Mlodyszewski, og moderator Fawad Ashraf.
Av tema vi var innom for å sikre mer mangfold i vår bransje var bl.a.:
Hvordan kan vi sammen:

 • se og arbeide for å redusere strukturelle hindre
 • utfordre og utvide vårt tankesett når vi gjør utvelgelse til roller og stillinger 
 • styrke rekruttering
 • sikre et trygt og likestilt arbeidsliv
 • sikre kompetanseutvikling av personalet ved teatre, på film- og tv-set

Vi i SKUDA vil styrke vårt arbeid for mangfold fremover og vi ønsker at samtalen fra november tas videre av alle som var tilstede, i de ulike deler av bransjen vi arbeider i.
Vi ønsker at scenekunst-, film- og tv-bransjen skal bli mer representativ og gjenspeile oss som bor i Norge på en bedre måte enn tilfellet er i dag.
Takk til Caféteatret, Nordic Black Theatre for å huse arrangementet.


Foto Randi Grønnerød
 

Foreldre i kunsten
Magasinet Kontekst har skrevet denne artikkelen med utgangspunkt i undersøkelsen "Foreldre i kunsten" - gjennomført av nettverket ELLIS- Et langt liv i scenekunsten. Spørreundersøkelsen handler om forventninger til og erfaringer med å kombinere forelder- og kunstnerrollen. I artikkelen har to av våre ansatte blitt intervjuet og snakker om sine erfaringer.
 
I undersøkelsen fremgår det blant annet at 1 av 4 gravide scenekunstnere har opplevd diskriminering eller profesjonell ekskludering, mens hele 75 prosent har følt det nødvendig å takke nei til arbeid på grunn av graviditet eller barn.
 
Uavhengig av ansettelsesforhold: 80 prosent av scenekunstnerne er eller var bekymret for hvordan det å kombinere arbeidet som utøvende kunstner og foreldreskapet skal løses på en god måte."
 
Takk til våre samarbeidspartnere i ELLIS nettverket som består av PRODA - Profesjonell DansetreningMusikkteaterforumPRAXIS OsloCODA Oslo International Dance FestivalNorsk Skuespillersenter og oss i Skuespiller- og danseralliansen
 

Søknadsrunden høsten 2021 for mulig ansettelse i 2022
Stortinget vedtok 14. desember kulturbudsjettet for 2022. Dette inkluderer SVs budsjettavtale med regjeringen hvor det er satt av en økning på 5 millioner til Skuespiller- og danseralliansen, og opprettelse av en Musikerallianse. Til info er det CREO som har jobbet inn ønske om å utrede en musikerallianse.
Vi er veldig glade for at SKUDA får en økning i 2022, men foreløpig vet vi ikke hva denne utgjør.

Til dere som søkte ansettelse til fristen 21.september:
Ny informasjon fra oss pr. desember 2021 er at SKUDA må avvente tilskuddsbrevet fra Norsk kulturråd. Dette mottar vi i løpet av januar 2022. Deretter kan vi beregne hvor mange nye ansettelser vi kan foreta, og så sende svar til dere som har søkt ansettelse.

 
 sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.