Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Vi er nå godt inn i høstens farge- og regnfylte dager, men det betyr jo ikke at vi ikke kan snike inn litt lyse punkter her og der for det. I dette nyhetsbrevet kan vi endelig dele innholdet i fagprogrammet for Trondheim 1.-5 november, som er Kompetanseprosjektets fjerde og nest siste i den rekken. I tillegg ønsker vi å takke for alle søknader vi fikk inn i denne søknadsrunden. Til slutt vil vi informere om en bransjesamtale som vi planlegger i november, der vi bidrar til å sette fokus på arbeidsmarkedet innen teater og film for skuespillere med minoritetsbakgrunn. God lesing!

Søknadsrunden høsten 2021
Tusen takk til alle som har søkt ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen. 
Søknadsbehandlingen gjennomføres i høst, og alle søkere får tilbakemeldinger mot slutten av året. Vi tar sikte på å ansette fra januar 2022, dette med forbehold om at vi mottar økte midler. For 2022, har vi søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.
 
Penga eller livet – et fagprogram om å forvalte ressurser og skape en bærekraftig kunstnerkarriere
Skuespiller- og danseralliansen arrangerer i samarbeid med DansiT og Propellen Teater et fem dagers fagprogram i Trondheim med fokus på de økonomisk administrative egenskapene man trenger for å drifte sitt eget sceniske kunstnerskap.
Fra utdanninginstitusjonene lærte vi mye om å lage kunst, men lite om hvordan vi drifter kunstnerskapet vårt eller hvordan skape en bærekraftig modell for kunsten vår. Vi kunstnere er små bedrifter som står ansvarlige for at vi skal få jobbe med kunsten som vi brenner så sterkt for, men hvordan kan vi balansere penga og livet?Hvis du har lyst til å forenkle hverdagen din betraktelig, bør du melde deg på deler av eller hele dette fagseminaret, helt gratis!
 
1. & 2. nov: Introduksjonskurs til Excel, budsjett og prosjektfinansiering.
3. nov: Aksjeselskap, Enkeltpersonforetak eller DA? - en oppklaring av organisasjonsformer, regnskapsføring, samarbeid og hvordan ta betalt.
4. nov: Hva kan vi lære fra hverandre og kolleger i andre bransjer, - et foredragsmaraton med tips og triks om hvordan man kan drifte visjonene sine.
5. nov: Arbeids- og ressursmarkedet. Vi inviterer ulike tilskuddsinstanser til å snakke om mulighetsrommene i bransjen.
 
I tillegg til dette poetiske og tungvektige faginnholdet sniker vi inn både morgentrening og sosial henging slik at vi kan bli enda bedre kjent med alle kolleger i bransjen. Vi gleder oss!
 
Fagprogrammet er initiert av Skuespiller- og danseralliansen som en del av den faglige satsningen; Kompetanseprosjektet 2021 utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling. Prosjektet består av et mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer. Les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».
Fagprogrammet er støttet av BIO midler fra Trøndelag fylkeskommune.
 
18. november kl 10-12 (tbc) på Caféteatret: Bransjesamtale om arbeidsmarkedet innen teater og film for skuespillere med minoritetsbakgrunn.
SKUDA har tatt initiativ til en bransjesamtale der vi setter søkelyset på arbeidsmarkedet innen teater og film for skuespillere med minoritetsbakgrunn.
Vi ønsker at flere skuespillere med minoritetsbakgrunn får jobbe mer i teater og film.  Hvordan kan vi som bransje bidra til at det skjer?
Vi spør personer i bransjen om hvordan de arbeider med å øke jobb-mulighetene for skuespillere med minoritetsbakgrunn.
Arrangementet er i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund. Følg med på Facebook for arrangements-invitasjon.

 
 Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.