Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Da er vi allerede godt på vei inn i februar.

I dette nyhetsbrevet skal vi avsløre og gjøre deg kjent med mentorene i Kompetanseprosjektet 2021. Vi har også har nylig gjennomført et webinar i samarbeid med ELLIS nettverket, som bidrar til bedre forståelse av COVIDåret 2020. Avslutningsvis byr vi på en liten snikkikk på den nye markedsføringsvideoen vi jobber med. God lesning

Instagram Innlegg

Kompetanseprosjektet 2021
Vi kan endelig si at Kompetanseprosjektet 2021 er i gang, nå som vi har gjennomført første samling med mentorer og adepter denne uken. Men hva er Kompetanseprosjektet 2021? 

Kompetanseprosjektet 2021, er et mentoringprogram, med et tilhørende modulbasert fagprogram bestående av fem store nasjonale kurs- og workshopprosjekter, utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling. Selve mentoringprogrammet ledes av AFF, der 15 ansatte i SKUDA får hver sin eksterne mentor i 2021. Dette er første gangen vi arrangerer et mentoringprogram der de ansatte skal være adepter og ikke mentorer. De fleste ansatte har selv mentorerfaring, her kan blant annet nevnes Silje Breivik og Ulf Nilseng som har vært mentorer hele 5 ganger. Så det blir spennende å se rollene reverseres!

Kurs- og workshopprosjektene er også åpne for deltagere utenfor SKUDA. Workshopene arrangeres under fem festivaler i fem norske byer, i samarbeid med lokale organisasjoner som et faglig tilskudd til festivalprogrammene. Disse er

Vårscenefest i Tromsø (28. mai -2. mai) i samarbeid med RADART, UIT, Festspillene i Nordnorge, FFNK, MUSED/Konservatoriet, PRAKTOS, Dansearena Nord, med fler.

Festspillene i Bergen (27-30. mai) i samarbeide med PROSCEN, Bergen Dansesenter med fler.

Filmfestivalen i Haugesund (17-21.aug) i samarbeid med Balansekunst, Haugesund Teater med fler.

I tillegg blir det program i Trondheim og Oslo høsten 2021, hvor vi fremdeles jobber med utarbeidelsen av prosjektene.

Kompetanseprosjektet 2021 finansieres i sin helhet av midler fra Bedriftsinternopplæring ved Fylkeskommunene i Vestlandet, Troms & Finnmark, Trøndelag og Oslo kommune.

Dette blir også første gang vi introduserer de 15 mentorene. 

Webinaret «COVIDåret 2020»
Det siste året har scenekunstfeltet vært sterkt preget av usikkerhet, avlysninger, utsettelser og restriksjoner, som en følge av pandemien. Forrige uke gjennomførte kompetansenettverket Et Langt Liv i Scenekunsten, et webinar med tilbakeblikk på 2020, for å forstå bedre prosessen vi har vært igjennom. Med det som utgangspunkt inviterte vi foredragsholdere Anne-Britt Gran professor ved Handelshøyskolen BI, Knut Alfsen og Kristine Karåla Øren forbundsledere ved Skuespillerforbundet og Norske Dansekunstnere, Stephan Soós strategisk rådgiver for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og coach Miriam Sandbæk.
 
Et langt liv i scenekunsten, er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA - Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen. Hele webinaret ligger tilgjengelig frem til 12.februar, og kan sees her

Video in the making
SKUDA har eksistert snart 9 år, men det er fremdeles mange som ikke har kjennskap til oss og er usikre på hva vi jobber med. For å bidra til å tydeliggjøre det bildet, både for egen og øvrig bransje, har vi inngått et samarbeid med Scream Media, for å produsere litt oppklarende og behjelpelig filmmateriale.

20e1d2cc-15e2-4a0c-b4c9-4f51c08896d9bilde

Foto; Scream Media

 
 Våre eiere

sponsor-01 sponsor-2  sponsor-3

Besøk oss på:

           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.