Lukk [X]
Velg større eller mindre skrift:

For å få lest opp tekst: Merk teksten og klikk på den blå knappen over.

 

Sommeren har ebbet ut, sensommeren er her, og vi går inn i en ny årstid full av muligheter og farger. I dette nyhetsbrevet kan du lese om at vi har kommet på plass i nye kontorlokaler, vi tar også et raskt tilbakeblikk på sesongens første arrangement og et lite fremblikk på de som kommer.

God lesing!  

 

Nye lokaler- Vi har flyttet

Vi startet denne høsten med å flytte inn i nye lokaler i Brenneriveien 5, og med det takker vi farvel til de 10 fine årene vi hadde i Welhavensgate 1, en adresse som vi delte med Norske Dansekunstnere, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter.

De siste ukene har vi skrudd opp bilder og satt sammen kontormøbler, testet ut ulike åpne landskapsløsninger og landet i noe som føles hjemme. Våre nye lokaler gir oss muligheten til å betjene scenekunstfeltet bedre enn noensinne, med større plass, moderne fasiliteter og en enda mer sentral beliggenhet. Nå ser vi frem til å bli kjent med nye naboer og vokse sammen i våre nye omgivelser ved Akerselven.

Velkommen til Brenneriveien 5, vi gleder oss til besøk!

 

Nytt Mentoringprogram under arbeid

Denne våren mottok vi midler fra Nordisk Kulturfond, til utviklingen og utarbeidelse av et nytt mentoringprogram, i samarbeid med TeaterAlliansen i Sverige.

Mentoringprogrammet vil være for kunstneriske ansatte i SKUDA, TeaterAlliansen og Dansalliansen i Sverige, i tillegg til at vi også ser etter en tredje skandinavisk partner. Fagkonsulent hos oss, Rudi Skotheim Jensen, besøkte våre samarbeidspartnere i Stockholm og København, og jobber nå videre med prosjektet. Dette prosjektet bygger videre på kompetanseprosjektet vi gjennomførte under pandemien, som du kan lære mer om her.  

 

Vi gratulerer PRODA profesjonell dansetrening med 35 år

Helt siden starten av Skuespiller- og danserallansen, har PRODA vært en av våre mest verdifulle samarbeidspartnere, og gjennom årene har vi lært utrolig mye fra dem.

Kjære PRODA, dere har ikke bare bidratt til å videreutdanne en hel bransje; dere har også vært det limet som har holdt dansens kunstfellesskap sammen i hverdagen. Når publikum går for å oppleve dans, er en betydelig del av den høykvalitetsopplevelsen et direkte resultatet av dedikasjonen og engasjementet deres.

Det krever ekte lidenskap å kontinuerlig tilby relevante kurs, workshops og kompetansehevende tiltak for dansere, og dere har ikke bare løftet hele bransjen, men også skapt et varmt og inkluderende fellesskap.

Vi ønsker å uttrykke våre varmeste gratulasjoner til PRODA.

Takk for at dere minner oss om at kunst er en evig reise som krever dedikasjon og fellesskap, hver eneste dag. La oss aldri glemme at kunstnerisk vekst er drevet av mennesker som dere.

Varmeste hilsener fra oss i SKUDA.

 

SKUDA administrasjonen

I Skuda administrasjonen jobbes det på flere områder:

Kunstnermeldingen og den politiske behandlingen av den som skjer i Stortinget senhøstes er et fokus-område for daglig leder. Tone Øvrebø Johannessen var i Arendal og møtte flere politikere 17.8 og var i møte med Kulturdepartementet i slutten av august. I kunstnermeldingen Kunstnarkår står det at SKUDA fortsatt vil få finansiering, men ingen økninger.

Ny søknadsportal er under utvikling. SKUDA avviklet portalen der vi tok imot søkere i ansettelsesrunder i februar i år. Nå utvikles ny søknadsportal sammen med et eksternt firma, og hos oss er det fagkonsulent Nina Bjørnby Kirkhusmo som følger opp dette prosjektet.

For å gjennomføre en ny søknadsrunde må SKUDA ha økonomi til nyansettelser. Statsbudsjettet for 2024 kommer 6.10, og styret i SKUDA har styremøte 10.10.
Dersom Regjeringen ikke foreslår økninger til SKUDA i 2024, slik de har signalisert i Kunstnermeldingen, vil vi trolig ikke gjennomføre søknadsrunde denne høsten. Dette kommer vi tilbake til i oktober.

SKUDA jobber som arbeidsgiver kontinuerlig med større områder som likestilling og inkludering, beredskap mot hets og trakassering og HMS. Dette arbeidet intensiveres nå av fagkonsulent Henriette Myhre.

Kunstnerne har flere ulike typer arbeidsoppgaver i SKUDA.

Som ansatt i SKUDA er du del av en stor virksomhet med 118 kolleger. For å holde kontakt og utvikle kompetanse samles vi i flere digitale og fysiske personalsamlinger årlig.

I september har vi foredrag om stemmehelse med Maria Berglund og to av våre ansatte kunstnere Duc Paul Mai-The og Malin Hoff Skjolde forteller om sitt arbeid og erfaringer.

En annen viktig del av å være i utvikling er individuelle personalsamtaler der kunstnerens drivkraft, mål og planer, kunstnerisk utvikling og roller i team er tema. Siden svært mange arbeider i korte oppdrag og ansettelser er det sjelden tid til medarbeidersamtaler på disse arbeidsplassene. Derfor setter kunstnerne stor pris på samtalene i SKUDA noe vi som arbeidsgivere også gjør, og har stort utbytte av.

Den viktigste arbeidsoppgaven for kunstnere ansatt i SKUDA, er å arbeide mye som utøvere.

Vi har talt opp, og i september jobber SKUDAs kunstnere ved 17 scenekunstinstitusjoner, i 39 produksjoner i det prosjektbaserte feltet, ved 3 privatteatre, i tv-serie, kortfilm, med sykehusklovning, lydbok og dubbing og mye, mye mer. Flere jobber også i utlandet i høst.

 

Kræsjkurs- bransjetreff for scenekunstnere i etableringsfasen

Skjermbilde_2023-09-15_kl._15.35.23.pngFor andre året på rad gjennomførte vi Kræsjkurs for ferske scenekunstnere, i samarbeide med Creo, Norsk Skuespillersenter, VEGA SCENE, SALT og PRODA, og med resten av bransjen.

Et bransjetreff for at scenekunstnere i etableringsfasen skal føle seg både velkommen og få en introduksjon til hvordan det hele henger sammen.

Arrangementet var utsolgt med 120 ferske scenekunstnere i tillegg til de 25 etablerte virksomhetene som dukket opp for å bli kjent med disse. Det var mingling og stands i tillegg til foredrag og mye godt faglig innhold.

Vi ser allerede frem til neste år, til å møte nye og enda flere unge scenekunstnere som skal etablere seg i samme bransje som oss.

 Skjermbilde_2023-09-15_kl._15.36.13.png

 

Kommende kurs og seminarer

Psykologisk trygghet i et uforutsigbart arbeidsliv

Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer i 2023 til å lage plass, og gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Arbeidslivet er et godt eksempel på en slik møteplass. Musikere og scenekunstnere lever av ekstreme prestasjoner. På samme tid står man i et arbeidsliv preget av konkurranse, press, uforutsigbarhet, ensomhet og stadig skiftende oppdragsforhold. Vi mennesker trenger å høre til. Sterke relasjoner, tilhørighet og sosial støtte er grunnleggende for å ivareta vår psykiske helse.

Så, hvordan oppnår vi trygge arbeidsfellesskap under stadig skiftende omstendigheter? Hvilke psykologiske utfordringer møter oss i arbeidshverdagen? Hvordan skal vi møte egne og andres følelser på jobb? Og hva kreves for å etablere en sunn feedback-kultur?

Bli med oss på en inspirerende dag dedikert til å fremme psykisk helse i kulturbransjen. Seminaret gir deg verdifulle verktøy for å mestre et uforutsigbart arbeidsliv, og finne indre trygghet i en hverdag preget av stadige ytre endringer.

Når: 13. oktober, kl. 10-14.

Hvor: Sted kommer

Arrangør: Skuespiller- og danseralliansen og CREO

 Skjermbilde_2023-09-15_kl._15.34.09.png

 

 
sponsor-01 sponsor-2 sponsor-3
           

22 46 15 35
post@skuda.no
 
 

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
org.nr. 998 627 893


Content © Skuda.no. Webdesign ©2023 Web Norge.