Kulturministeren la 23.11.18 fram kulturmeldingen Kulturens kraft, Kulturpolitikk for framtida. Stortinget har meldingen til behandling i vår, og Skuespiller- og danseralliansen var i høring om meldingen 18. februar. Vårt høringsnotat kan du lese her Opptak fra høringen kan du se her (Video fra høring 18.2 15.08 spol til 32:51 og se NSF og deretter SKUDA fra 35:51)

 

I Kulturens kraft varsles det store omlegginger av finansieringen av kulturvirksomheter, der statens andel skal reduseres. Kulturministeren legger opp til at meldingen kan gjennomføres innenfor gjeldende ressursrammer, et signal om at det ikke kommer økninger til kulturpolitikken i de neste årene, noe som bekymrer hele kulturlivet.

Introduksjonsvideo om søknadsportalen

Skrevet torsdag, 21 Februar 2019

Denne uken har vi produsert en liten introduksjonsvideo, med det formål å gi en liten veiledning til søknadsportalen.

Søknadsportalen åpner 06.02.2019

Skrevet torsdag, 24 Januar 2019

Skuespiller- og danseralliansen er i en spennende oppbygningsfase. I år gjennomfører vi en ny søknadsrunde for ansettelser våren 2019. 

Vi gleder oss, i år skal 18 nye kunstnere ansettes. Dersom økonomien tillater det, vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2019. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2019. Vi ønsker deg velkommen som søker, og anbefaler at du leser deg opp på informasjoenen som er å finne i lenkene Q & A Søknader, Søknadskriterier og Hva en ansettelse i SKUDA innebærer. 

Dersom du allerede har en søknad inne fra tidligere år, og vil søke på nytt nå, skal du bruke din tidligere søknad og bygge videre på den. Dansere fyller inn siste 6 år av sin yrkeserfaring, skuespillere fyller inn siste 8 år.

Åpent hus!

Skrevet fredag, 21 Desember 2018

Velkommen skal du være!

Norsk Skuespillerforbund, Skuespiller- og danseralliansen, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillersenter gjentar fjorårets suksess og inviterer til Åpent hus!

Welhavens gate 1 er et kraftsenter for skuespillere og dansekunstnere. Huset rommer hele fire organisasjoner som jobber og brenner for det samme; å ivareta dine interesser. Vi er her for at du skal få være kreativ og i utvikling, samtidig som du har en trygg arbeidshverdag.

ARRANGEMENTER

05
Oct

Ulf Nilseng

Andre del av Goes Religious, der religiøse seremonier som bryllup, dåp ses på i et surrealistisk ...
27
Nov

Ingeleiv Berstad

Scenekunstnerne Ida Wigdel, Lisa Lie, Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad går sammen i ...