Skrevet mandag, 13 mai 2013

Arbeidsmarked preget av midlertidighet

Kunstnerne i Skuespiller- og danseralliansen arbeider i et arbeidsmarked preget av midlertidige, kortvarige engasjementer og oppdrag.
Ut fra permisjonssøknadene lager Skuespiller- og danseralliansen statistikk som viser type arbeid, type arbeidsgivere, i hvilke fylker og land arbeidsgiverne holder til, og hvor forestillingene spilles. Skuespillerne og danserne har denne våren medvirket i forestillinger for et variert publikum, fra de aller minste, til skolebarn, og voksne publikummere.

Forestillingene er vist i tilsammen 9 fylker. Flere kunstnere har også vært med i forestillinger vist utenlands i Belgia, Dubai, England, Tyskland, Litauen og Frankrike.
I tillegg til medvirkning i sceniske forestillinger har alliansens kunstnere arbeidet med koreografi, scenografi, undervisning, dubbing, radioteater, kortfilmer, spillefilm og tv-serie, samt lys og lyd.
Ved hvert eksterne engasjement/oppdrag har kunstnerne permisjon fra sin ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen.

Ansettelsen i alliansen skal sikre kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter i perioder når de ikke har eksterne engasjementer. Slik bidrar alliansen til at kunstnerne kan opprettholde sine kunstnerkarrierer. Skuespiller- og danseralliansen er med på å sikre arbeids- og oppdragsgivere i det kulturelle arbeidsmarkedet høyt kompetente og tilgjengelige dansere og skuespillere.