Skrevet fredag, 17 August 2012

Utlysning til skuespillere og dansere

Skuespiller- og danseralliansen skal medvirke til at forholdene for dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser/oppdrag bedres. Det tas sikte på å ansette ti dansere og ti skuespillere fra 1. november i år.
Vi utlyser nå muligheten for å søke om ansettelse, med søknadsfrist 20. september.

 

 

Alliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag.
Det er utarbeidet Grunnkriterier for ansettelse. Vurderer du å søke?
Les mer her: Søknad om ansettelse for dansere og skuespillere