Skrevet tirsdag, 13 August 2013

Kulturløftet III

Skuespiller- og danseralliansen er omtalt i Kulturløftet III som ble lansert 11.8.13. Regjeringen vil gjøre alliansen til en permanent ordning står det under punktet Kultur som arbeid og næring.

I Dagsavisen 9.8. er kulturminister Hadja Tajik og SVs leder Audun Lysbakken intervjuet om Kulturløftet III. De uttaler:
- Dette prosjektet har vært så vellykket at vi allerede fra neste år vil gjøre det til en varig ordning. Hva det innebærer i kroner og øre får vi komme tilbake til, sier Hadia Tajik.

- Dette er en spennende modell som sørger for at frilanskunstnere får tilgang til de samme rettighetene som andre arbeidstakere, sier Audun Lysbakken.

Skuespiller- og danseralliansen ser med disse signalene derfor spent frem til statsbudsjettet for 2014 som legges fram 14. oktober.