Skrevet torsdag, 12 September 2013

Skuespiller- og danseralliansen på Facebook

Skuespiller- og danseralliansens side på Facebook oppdateres jevnlig med informasjon om forestillinger og annet kunstnerisk offentlig program som alliansens ansatte kunstnere medvirker i.

I høst vil svært mange av danserne og skuespillerne medvirke i forestillinger som spilles i inn- og utland.

Vi legger også ut informasjon om det faglige kompetanseutviklende tilbud vi eller våre samarbeidspartnere arrangerer. Følg med og "lik" siden på Skuespiller og danseralliansen facebook