Skrevet onsdag, 06 November 2013

Bedre levekår for frilanskunstnere

Skuespiller- og danseralliansens innlegg om bedre levekår for frilanskunstnere stod på trykk i Aftenposten 5.11. i år, og gjengis her:

 

Bedre levekår for frilanskunstnere
I Aftenposten-kronikken 26. oktober, "Et obskurt marked", etterlyser Freddy Fjellheim engasjement for å bedre levekårene for frilanskunstnere.  Et eksempel er Skuespiller- og danseralliansen, et unikt prøveprosjekt finansiert av Kulturdepartementet, stiftet i 2012. Ti dansere og ti skuespillere er ansatt.

Arbeidsmarkedet for skuespillere og dansere preges av midlertidige ansettelser, slik AML åpner for. Disse er ofte svært kortvarige og oppdelte.
Alliansens formål er å sikre kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter mellom eksterne engasjementer. Kunstnerne har ulønnet permisjon fra alliansen når de arbeider hos andre. Erfaringer fra snart ett års drift, viser at formålet innfris.

Skuespiller- og danseralliansens visjon er å favne et stort antall frilansdansere og -skuespillere og bidra til at disse kan utvikle bærekraftige profesjonelle karrierer uten faste ansettelser.
At oppdragsgivere anerkjenner verdien av kunstnerisk arbeid, og betaler anstendig er helt nødvendig.

Regjeringen vil prioritere frilansere og det frie feltet, derfor håper vi Skuespiller- og danseralliansen inngår i Regjeringens prioriteringer.

Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder Skuespiller- og danseralliansen AS