Skrevet torsdag, 02 August 2012

Skuespiller- og danseralliansen er stiftet!

Det nye aksjeselskapet Skuespiller- og danseralliansen skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter. Alliansen er stiftet 28. juni av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

 – Skuespiller- og danseralliansen er et unikt prosjekt i norsk, kulturpolitisk sammenheng, sier påtroppende daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Alliansen er et prøveprosjekt med statlige midler og varighet ut 2015. Initiativtakere er Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.

Del av Kulturløftet
I Kulturløftet II er opprettelse av Skuespiller- og danseralliansen ett av tiltakene for å bedre utøvende kunstneres arbeids- og inntektssituasjon.  Selv om de jobber mye, fører korte oppdragsperioder og uforutsigbarheten i inntektsgrunnlag ofte til at frilansutøvere ikke får boliglån, sykepenger, pensjon – goder som for de fleste andre norske arbeidstakere er en selvfølge. Formålet med alliansen er å sikre et antall skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere.

Opptjening av sosiale rettigheter
Gjennom deltakelse på kurs, mentorvirksomhet og andre kompetanseutviklende tilbud, skal de ansatte skuespillerne og danserne i alliansen kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag. De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. Dermed får de en kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som de øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensiale for nye jobber innen sine yrker.

Alliansen skal samarbeide med PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter.

Oppstart i august
–Vi gleder oss til å sette i gang virksomheten, og ser fram til å ansette danserne og skuespillerne mot slutten av året, sier Tone Øvrebø Johannessen.

I løpet av august vil det bli utlyst ansettelse av 10 skuespillere og 10 dansere. Det tas sikte på at kunstnerne ansettes fra 1. november i år. Det er utarbeidet grunnkriterier for ansettelse, som vil offentliggjøres når stillingene utlyses. Kriterienes hovedkrav er lang arbeidserfaring som skuespiller eller danser. De kunstnere som har arbeidet mest, vil få tilbud om ansettelse i alliansen. Det vil være et krav å være aktiv i jobbmarkedet store deler av året for å beholde sin plass i alliansen.

Inspirasjon til ordningen er hentet fra Sverige, der det i dag finnes allianser for skuespillere, dansere og musikere. Målet er at prøveprosjektet i Norge skal føre til en vedvarende ordning der et større antall kunstnere er ansatt.

Les mer om Skuespiller- og danseralliansen her:
http://www.skuespillerforbund.no/php/index.php?module=article&view=971
og her: http://norskedansekunstnere.no/?p=1177

Skuespiller- og danseralliansens styre består av:
Kirsti Camerer (styreleder), Grete Valstad, Peder Horgen, Hauk Heyerdahl, Morten Gjelten

Daglig leder for Skuespiller- og danseralliansen AS er Tone Øvrebø Johannessen (starter 6. august).

For kommentarer, kontakt
Tone Øvrebø Johannessen, tlf: 916 90 577
Styreleder: Kirsti Camerer, tlf: 21 02 71 93