Skrevet onsdag, 04 Juni 2014

Skuespiller- og danseralliansen ansetter fem nye kunstnere!

-Det var mange kvalifiserte søkere til få ansettelser. Det viser at dansere og skuespillere ønsker kontinuitet i karrieren slik alliansen kan bidra til, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Etter ny søknadsrunde i 2014 ansetter Skuespiller- og danseralliansen tre skuespillere og to dansere. Alliansen tilrettelegger for bærekraftige kunstnerkarrierer for frilanskunstnere.

Ansettelsen fyller mellomrommene
Innenfor scenekunst- og Tvområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen.  Det er ikke uvanlig å bli engasjert fra noen få timer en dag, til å ha kontrakter med oppdelte arbeidsperioder. Lengre ansettelser av noen måneders varighet gis stort sett kun ved teatrene, i enkelte frie grupper med basisfinansiering og i enkelte tv-serier. Denne situasjonen gir behov for en ordning som sikrer kontinuitet for kunstnerne mellom engasjementer både økonomisk, faglig og arbeidsmiljømessig.
– Ansettelsen i alliansen skal gi anledning til fokus på utvikling av karrieren. For å opprettholde ansettelsen, må kunstnerne arbeide mye hos andre arbeidsgivere, forklarer Johannessen.

Kompetanseutviklende ordning
Gjennom kurs, mentorvirksomhet og andre kompetanseutviklende tilbud, skal de ansatte danserne og skuespillerne kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere. Det er et krav at kunstnerne arbeider for eksterne oppdragsgivere for å beholde sin plass i alliansen.

Det arbeides for at Alliansen skal bli permanent fra 2016 med mål om å kunne utvide antall kunstnere betydelig.
-Hittil har prøveprosjektet vært svært vellykket, og vi ser fram til å ta imot nye ansatte skuespillere
og dansere, sier Tone Øvrebø Johannessen.

De nye kunstnerne
Disse kunstnerne får ansettelse med varighet ut 2015:

Skuespillere: Morten Espeland, Karin Stautland og Kai Kenneth Hanson

Dansere:Håkon Sigernes og Sindre Postholm

Totalt vil Skuespiller- og danseralliansen pr 1.august 2014 ha 24 ansatte kunstnere; 12 dansere og 12 skuespillere.

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder, mobil: 916 90 577, tlf: 22 46 15 35.

Fakta: Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening og ble stiftet 28. juni 2012. I desember 2012 ble 20 kunstnere ansatt. Alliansen er et prøveprosjekt med finansiering fra Kulturdepartementet ut 2015.
I Sverige finnes tre allianser med til sammen nær 300 skuespillere, dansere og musikere ansatt. Det norske prøveprosjektet har hentet inspirasjon fra de svenske alliansene.
Les mer på www.skuda.no