Skrevet tirsdag, 21 april 2015

Pressemelding fra Alliansen

PRM 21. april 2015

Skuespiller og danseralliansen pressemelding Skuespiller- og danseralliansen ansetter fire kunstnere!

-I år har vi hatt søkerrekord med 105 søkere på 4 stillinger. Mange dansere og skuespillere ønsker kontinuitet i yrket, noe Skuespiller- og danseralliansen kan gi frilans kunstnere, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Skuespiller- og danseralliansen ansetter to dansere og to skuespillere etter søknadsrunden i vår.

Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer.

Ekstremversjon av arbeidsmarkedet

Innenfor scenekunst-, tv- og filmområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen. Det er ikke uvanlig å bli engasjert for noen få timer én dag, eller å ha kontrakter med oppdelte kortere arbeidsperioder. Ansettelser av noen måneders sammenhengende varighet gis stort sett kun ved teatrene, i enkelte frie grupper med basisfinansiering og i enkelte tv-serier. I et slikt arbeidsliv er det behov for en ordning som sikrer kontinuitet for kunstnerne mellom engasjementer både faglig og arbeidsmiljømessig. Likevel må kunstnerne arbeide mye hos andre arbeidsgivere for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.
– Å arbeide som frilans danser og skuespiller innebærer å leve i en ekstremversjon av arbeidsmarkedet. Ansettelsen i Alliansen skal bidra til at frilans kunstnere kan utvikle sine karrierer i periodene mellom kunstneriske engasjementer og slik bygge bærekraftige kunstnerkarrierer, forklarer Johannessen.

Anbefalt videreført og utvidet

Utredningen om kunstnerøkonomi "Kunstens autonomi, kunstens økonomi" som kom i januar i år, foreslår at Skuespiller- og danseralliansen videreføres etter 2015 og utvides fra 2016. Alliansen evalueres nå av Kulturdepartementet.

-Prøveprosjektet som vi har drevet i redusert omfang siden høsten 2012 har vært vellykket. Vi har bred støtte for Skuespiller- og danseralliansen blant partiene på Stortinget. Skuespiller- og danseralliansen er en hensiktsmessig ordning i kunstner- og kulturpolitikken, sier Tone Øvrebø Johannessen.

De nye kunstnerne

Disse kunstnerne ansettes: 

Skuespillere: Line Heie Hallem og Tor Ivar Hagen

Dansere: Silje Onstad Hålien og Loan Thanh Ha

Disse fire har arbeidet mye hos arbeids- og oppdragsgivere innen teatre og i det frie sceniske kunstfeltet bl.a innen samtidsdans og scenisk folkedans.
Samlet sett arbeider kunstnerne i Alliansen i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v. Forestillingene de

medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning og kjennskap til norsk kulturliv internasjonalt.

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder, mobil: 916 90 577, tlf: 22 46 15 35.

Fakta:

  • Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening og ble stiftet 28. juni 2012. Alliansen er definert av Kulturdepartementet som et prøveprosjekt i redusert omfang ut 2015. Alliansen arbeider for å bli varig fra 2016. Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap. 324 scenekunst, post 78.
    Alliansen har utvidet fra 20 til 27 kunstnere i prøveperioden.
    Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a er at man må ha arbeidet mye som dansere og skuespillere de senere årene. 
  • Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer.
  • Kunstnerne deltar på kurs, mentoringprogram og andre kompetanseutviklende tilbud, og kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere.
  • I Sverige har Dansalliansen, Teateralliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og i 2015 utvider de med nær 30 frilans kunstnere hver. Totalt vil nærmere 400 kunstnere være ansatt i disse ved utløpet av 2015.

Les mer på www.skuda.no

 Skuespiller- og danseralliansen