Skrevet tirsdag, 01 September 2015

Infomøte om det internasjonale scenekunstmarkedet

Infomøte om det internasjonale scenekunstmarkedet

Skuespiller- og danseralliansen har initiert infomøte om det internasjonale scenekunstmarkedet, i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Danse- og teatersentrum informerer om sitt arbeid på dette området.

Infomøtet er et åpent arrangement for alle i scenekunstfeltet - påmelding via Norsk Skuespillersenter.

Dato: 22.10.2015 kl.12:00 - 15:00

Adresse: Norsk Skuespillersenter, Welhavens gate 1, Oslo                

 

Danse- og teatersentrum informerer om det internasjonale scenekunstmarkedet. Hvor begynner man? Markeder, festivaler og nettverk. 

Informasjonsmøtet holdes i to deler:                       LAST NED PROGRAM

Del 1: Danse- og teatersentrum(DTS) forteller overordnet om det internasjonale arbeidet, hvorfor de gjør det og hvordan. Hvordan arbeider DTS fra A-Å i forhold til å stimulere internasjonal etterspørsel, som til slutt ender i en invitasjon til gjestespill. Hvordan lyses deltagelse ut m.m.

pause

Del 2: Praktiske råd og tips for kunstnere og produsenter som drar til en festival eller marked. What to do. Hvordan forbereder man seg på forhånd, hva bør man ha med seg, og tips til hvordan man kan bygge nettverk ute etc. Dersom du har mottatt en invitasjon, hva da? Informasjon om selve reisestøtteordningen.

Danse- og teatersentrums daglige leder Tove Bratten og faglig rådgiver Christina Friis informerer og leder oss gjennom møtet. 

Benytt anledningen til å stille spørsmål om det du lurer på vedrørende det internasjonale scenekunstmarkedet!