Skrevet tirsdag, 29 September 2015

Mens vi venter på...

Mens vi venter på...

Skuespiller- og danseralliansen ser fram til statsbudsjett for 2016 som kommer onsdag 7. oktober. Da får vi svar på vår søknad om å bli varig fra 2016 etter prøveperioden som utløper 31.12.2015. Vi har søkt om økning i midler for å kunne ansette flere dansere og skuespillere.

I løpet av våre tre år, har vi hatt jevnlig og god kontakt med Kulturdepartementet og politikerne i kulturkomiteen på Stortinget med tverrpolitisk støtte til vår virksomhet.

 

 

I april leverte vi en egenevaluering til Kulturdepartementet som bl.a inneholdt en spørreundersøkelse blant ansatte kunstnere. Undersøkelsen ble foretatt av Future Present Group AS.
I utredningen om kunstnerøkonomien utarbeidet av Vigdis Moe Skarstein lansert i januar i år, fremheves Skuespiller- og danseralliansen som et tiltak som bør satses på fremover.

Stortinget foto Ingvild