Skrevet mandag, 29 Februar 2016

Har Du Søknad I Portalen? Oppdater!

Viktig! For å bli regnet som søker i 2016 går du inn og oppdaterer søknaden ved å legge inn jobbene du har hatt siden forrige gang du søkte.

 

 

 Vi skal ansette minst 2 frilans kunstnere 1. mai. Søknadsfrist 9. mars 2016. Denne søknadsrunden gjelder hele 2016.


 

Se videoer av kunstnerne om ansettelsen i Alliansen!

    

    

        Velkommen med søknad!


 Informasjonsmøter for søkere


Trondheim
Onsdag 2. mars kl 1430-16
DansiT, Svartlamon, Strandvegen 33

Oslo - Dropp Inn etter klasse
Torsdag 3. mars kl 10-11
PRODA, Marstrand gata 8


OBS! Søknadskriteriene ble endret i 2014!
Dansere fyller inn siste 6 år (mars 2010-mars 2016) 
Skuespillere fyller inn siste 8 år (mars 2008-mars 2016)
 
Kortere yrkeserfaring? Søk likevel!
- Da blir du kjent med søknadssystemet og kan bygge videre på søknaden senere. 

Skuespiller- og danseralliansen har etter 3 års prøveperiode, blitt varig fra 2016.
Et betydelig antall søkere i år, vil være et viktig signal til myndighetene om behovet blant dansere og skuespillere for å få ansettelse i Alliansen!
 

 
Se utlysning, søknadskriterier og annen informasjon på nettsiden og under fanen Ansettelse i Alliansen