Skrevet tirsdag, 28 Juni 2016

Alliansen ansetter to kunstnere til!

Pressemelding fra Skuespiller- og danseralliansen ASSkuespiller- og danseralliansen utvider antallet kunstnere igjen og ansetter én danser og én skuespiller fra 1.august. Disse to kommer i tillegg til tre kunstnere som ble ansatt 1.mai.

Årsaken til de nye ansettelsene er at kunstnerne i Alliansen har økt omfang av arbeid hos andre arbeidsgivere i år.

Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. Kunstnerne har Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske engasjementer.

Alliansens nye ansatte er Magnus Eide Myhr fra Klæbu og Håkon Moe fra Oslo.

Danseren Magnus Eide Myhr har arbeidet mye i det prosjektbaserte dansekunstfeltet i grupper som Toyboys, Subjazz, Ella Fiskum Danz, Karen Foss Quiet Works og i egne produksjoner, samt hos Carte Blanche, Den Nye Opera, Nationaltheatret, Trøndelag teater m.fl.
Skuespiller Håkon Moe har arbeidet ved offentlige og private teatre og vært knyttet til bl.a. Oslo Nye Teater, Teatret Vårt, Riksteatret, Sogn og Fjordane Teater, Victoria Productions og Scene Kvelder, og er nå ved Den Nationale Scene.

- At vi kan utvide to ganger i løpet av samme år, er svært gledelig da svært mange skuespillere og dansere søkte ansettelse i år. 5 kunstnere ansatt i 2016 gjør at vi har 32 kunstnere totalt, med en klar ambisjon om å øke antallet fremover, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

 Magnus Eide Myhr & Håkon Moe

Arbeidsmarked med høy grad av midlertidige ansettelser

På scenekunst-, tv- og filmområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen for kunstnere. I et slikt arbeidsliv fungerer Skuespiller- og danseralliansen som en sikring for kontinuitet i kunstneryrkene. Samtidig stilles det krav, kunstnerne må arbeide mye hos andre arbeidsgivere, for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.

– Arbeidssituasjon for dansere og skuespillere er svært ulik slik den generelle arbeidsstokken i Norge har det. Det er ikke uvanlig å bli engasjert for noen få timer én dag, eller å ha korte og oppdelte kontrakter.  Grunnen til at vi kan utvide igjen i 2016, er at kunstnerne i Alliansen arbeider mye hos andre arbeidsgivere.

Solberg-regjeringen videreførte Alliansen etter prøveperiode

I statsbudsjettet for 2016 ble Skuespiller- og danseralliansen fremhevet som en viktig kunstnerpolitisk satsing. Alliansen ble videreført etter 3 års prøveperiode og styrket med 1,6 millioner kroner. Daværende kulturminister Thorhild Widvey la blant annet utredningen om kunstnerøkonomi "Kunstens autonomi, kunstens økonomi" og Kulturdepartementets evaluering av Alliansen til grunn for den videre satsingen.

Det er bred politisk støtte til Skuespiller- og danseralliansen på Stortinget, noe som bl.a. kom til syne i partienes alternative budsjetter for 2016.

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder, mobil: 916 90 577, tlf: 22 46 15 35

Fakta:

  • Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening og ble stiftet 28. juni 2012. Alliansen er videreført permanent av regjeringen Solberg etter en 3 årig prøveperiode(2013-2015) i redusert omfang med et beskjedent antall kunstnere. Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap. 324 scenekunst, post 78. 
  • Alliansen har pr 1.8.2016, 32 kunstnere ansatt, 16 dansere og 16 skuespillere. Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a er at man må ha hatt mye arbeid som dansere og skuespillere de senere årene.
  • Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer.
  • Kunstnerne er mentorer for yngre kunstnere og deltar på kurs og andre kompetanseutviklende tilbud. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere. 
  • Samlet sett arbeider kunstnerne i Alliansen i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, hos Sykehusklovnene, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v. Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning gjennom å jobbe i nye produksjoner og turnéer, noe som fører til en vekst i kulturlivet nasjonalt, og kjennskap til norsk kulturliv internasjonalt.
  • I Sverige har Dansalliansen, TeaterAlliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og i 2015 utvidet de med rundt 30 frilans kunstnere hver. Totalt var nærmere 400 kunstnere ansatt i de svenske alliansene ved utløpet av 2015.

 

Les mer på Skuespiller- og danseralliansen  

Les mer på Skuespiller- og danseralliansen