Skrevet tirsdag, 02 mai 2017

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 24 nye kunstnere

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 24 nye kunstnere

PM 2.5.2017

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 12 dansere og 12 skuespillere fra 1. mai 2017. Dette er en direkte effekt av økningen på 6 millioner kroner til Alliansen i årets statsbudsjett. Hele 187 søknader ble behandlet i årets søknadsrunde.

 

 


Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. Kunstnerne har Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske engasjementer.

Kunstnerne som ansettes jobber innen alle områder i bransjen, fra det prosjektbaserte feltet til film, tv og radioteater, danse-, teater-, og musikalproduksjoner ved offentlige og private teatre, i skolesekkproduksjoner, show og eventer. Flere har arbeidet i utlandet i deler av sin karriere.

- Kunstnerne i Alliansen fremhever at ansettelsen styrker deres utvikling og gir sikkerhet og verdighet i en uforutsigbar karriere der man ofte skifter arbeidssted og kolleger, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Interessen var svært stor i år med hele 187 søkere til 24 stillinger.

Alliansens nyansatte kunstnere 2017

Disse kunstnerne er ansatt 1.5.2017:
Dansere: Jon Filip Fahlstrøm, Ida Gudbrandsen, Sivert Hauge, Marianne Kjærsund, Sulekha Ali Omar, Erik Rulin, Martha Standal, Vebjørn Sundby, Fransiska Sveinall, Kristina Søetorp, Jan Nicolai Wesnes og Ida Wigdel.

Skuespillere: Solveig Andsnes, Janne Starup Bønes, Hanne Dahle, Anne Sjøbakken Fleiner, Johanne Fossheim, Trond Høvik, Martha Kjørven, Øyvind Boye Løvold, Kjærsti Odden Skjeldal, Silje Storstein, Kristine Myhre Tunheim og Irene Waage.

Politisk vilje
Krf og Venstre bidro gjennom budsjettavtalen i desember 2016 til at Alliansen fikk en stor økning på 6 millioner kroner i år. Midlene brukes til å ansette 24 kunstnere.

- Totalt er det nå 56 kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen. Vi sikter mot 100 kunstnere i løpet av 2019, og er på god vei til det. Det er gledelig at politikerne ser behovet for, og støtter opp om Skuespiller- og danseralliansen, sier Øvrebø Johannessen.

Dansere og skuespilleres arbeidsmarked preges av midlertidige ansettelser

Skuespiller- og danseralliansen fungerer som en sikring for kontinuitet og utvikling i kunstneryrkene. Samtidig stilles det krav: Kunstnerne må arbeide mye hos andre arbeidsgivere, for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.

– Arbeidsmarkedet for dansere og skuespillere er svært ulikt øvrige deler av arbeidsmarkedet. Det er vanlig å bli engasjert i korte og oppdelte kontrakter. Ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen gir forutsigbarhet og legger til rette for å bygge seg en karriere i et arbeidsmarked med stor midlertidighet, forteller Tone Øvrebø Johannessen.

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen
Mobil: 916 90 577/tlf: 22 46 15 35