Skrevet mandag, 14 mai 2018

80 ansatte i Skuespiller- og danseralliansen

80 ansatte i Skuespiller- og danseralliansen

I dag ble det klart hvilke skuespillere og dansere som blir ansatt i Skuespiller – og danseralliansen (SKUDA) i 2018. SKUDA øker antallet ansatte fra 56 til 80 scenekunstnere.

 


 

 

 

80 ansatte i Skuespiller- og danseralliansen

I dag ble det klart hvilke skuespillere og dansere som blir ansatt i Skuespiller – og danseralliansen (SKUDA) i 2018. SKUDA øker antallet ansatte fra 56 til 80 scenekunstnere.

-        At vi i år ansetter ytterligere 24 nye kunstnere er svært gledelig og gjør at vi holder følge med vår opptrappingsplan. Målet er 100 kunstnere innen utløpet av 2019, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Ansettelsene er et direkte resultat av budsjettøkningen på 5 millioner kroner etter forhandlingene mellom KrF, V, H og FrP for årets statsbudsjett. Ansettelsene er et betydelig virkemiddel i scenekunst- og kunstnerpolitikken, med den hensikt å tilrettelegge for at frilansdansere og skuespillere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer.

 

-        Årets nye ansatte representerer stor sjangermessig variasjon i det de arbeider innenfor; fra samtidsuttrykk i dans og teater, performance, urban dans og musikaler til de mer klassiske oppsetningene, sier Øvrebø Johannessen.

 

Følgende kunstnerne er nyansatt pr. 14.05.2018:

Dansere: Sudesh Adhana, Ingeleiv Berstad, Ane Evjen Gjøvåg, Ingrid Haakstad, Liv Hanne Haugen, Pernille Holden, Siri Jøntvedt, Mikkel Are Olsenlund, Andreas Roksvåg, Orfee Schuijt, Jens Jeffry Trinidad og Anette Lauenborg Waaler.

Skuespillere: Jonas Delerud, Petter Width Kristiansen, Espen Bråten Kristoffersen, Thea Borring Lande, Solveig Laland Mohn, Jørn Morstad, Rebekka Nystabakk, Janne Brit Rustad, Malin Skjolde, Mari Haugen Smistad, Dagfinn J. V. Tutturen og Martin Karelius Østensen.

-        Kunstnerne som blir ansatt i år er bosatt i fem ulike fylker; Akershus, Hordaland, Oslo, Sør-Trøndelag og Troms. Imidlertid vet vi av erfaring at bostedsadresse ikke gjenspeiler hvor kunstnerne jobber. Vår statistikk fra 2017 viser at kunstnerne hadde arbeidsgivere i 18 fylker det året, forteller Øvrebø Johannessen

Når søknader vurderes, er høy kunstnerisk aktivitet det viktigste kriteriet. Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning, der SKUDA fungerer som en sikring for kunstnerskapets kontinuitet, ivaretagelse og utvikling.

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen Mobil: 916 90 577/tlf: 22 46 15 3


Fakta.

Skuespiller- og danseralliansen(SKUDA) er et bransjeinitiativ på scenekunstområdet og eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Virksomheten ble stiftet 28. juni 2012.

Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap 323 Musikk og scenekunst, post 78.

I budsjettavtalen mellom KrF, V, H og FrP, 22.11. 2017 ble Skuespiller- og danseralliansen styrket med 5 millioner kroner i for 2018. Tilskuddet i 2018 er på totalt 19,4 millioner kroner.

SKUDA har pr 1.5.2018 80 kunstnere ansatt, 40 dansere og 40 skuespillere.
Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a. er at man må ha hatt mye arbeid i midlertidige engasjementer eller oppdrag som dansere og skuespillere de senere årene. Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer. Ansettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon.

Kunstnerne er mentorer for yngre kunstnere og deltar på kurs og andre kompetanseutviklende tilbud. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling.

Samlet sett arbeider kunstnerne i SKUDA i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, hos Sykehusklovnene, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v. Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning gjennom å jobbe i nye produksjoner og turnéer, noe som fører til en vekst i kulturlivet nasjonalt, og anerkjennelse av norske kunstnere internasjonalt.

I Sverige har Dansalliansen, TeaterAlliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og har i 2018 ca 400 kunstnere.