Skrevet fredag, 25 mai 2018

Frilanstreffet 2018

Frilanstreffet 2018

Velkommen til Frilanstreffet!

Mandag 11. juni arrangeres Frilanstreffet, - en uformell møteplass for frilans skuespillere, dansere og bransjeaktører.

Frilanstreffet arrangeres av Skuespiller- og danseralliansen på Bikuben på den Norske Teatret, i samarbeid med Norsk Skuespillersenter og PRODA, profesjonell dansetrening som en del av Heddadagene sitt fagprogram. 

 

Arrangementet starter 16.30 varer til ca 19.00.

Årets tema er kunstnerisk innhold.

"Kunst blir til i dialog med noe. Dette noe kan være mennesker, begreper, ting eller ideer, som kan befinne seg nært eller langt borte i tid eller i rom. En utøver, en produsent, et teater, en skapende koreograf, en festival, et kompetansenettverk og en kunstnerresidens har ulike roller og funksjoner i utvikling av kunstnerisk innhold. Hvordan påvirker de ulike rollene den skapende prosessen? Hvem bestemmer hva slags produksjoner som til slutt kommer inn i programbøker og over scenekanten? Og hvordan formidle kunstnerisk innhold til publikum før de kommer til scenerommet?"

-       - Hild Borchgrevink.

Hild Borchgrevink er moderator, panelet består av Therese Markhus, Nils Petter Mørland, Wenche Bakken og Mia Habib

Hild Borchgrevink virker som musikkritiker og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Fra 2012 og fram til januar i år var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo, utdanning i musikkvitenskap og skapende skriving og lang erfaring som produsent og prosjektutvikler innenfor ny musikk. For tiden har hun kunstnerstipend som kritiker.
 
Therese Markhus har vært RAS-leder siden 2011 og representerer Dansenett Norge. Therese har sin utdannelse fra London Contemporary Dance school og koreografi fra School for New Dance Developement, Amsterdam. Hun har jobbet som danser og koreograf med base i Oslo, Amsterdam og Berlin. Tidligere var hun fast ansatt i Impure Company/Hooman Sharifi, samt jobbet med flere europeiske koreografer som Diego Gil, Pere Faura, Irina Muller og Kristine Slettvold/Nat Prod. Markhus har samarbeidet i flere prosjekter med Per Zanussi, Randi Tytingvåg og Ingrid Toogood.
 
Nils Petter Mørland er ny teatersjef ved Brageteatret – regionteater for Buskerud. Han var tidligere kunstnerisk leder og en av grunnleggerne av Det Andre Teatret og har vært aktiv som regissør, lærer, tekstforfatter og skuespiller i både i institusjoner og det frie feltet i Norge og utlandet.
 
Wenche Bakken er teaterprodusent. Hun og jobber i dag ved Nordland teater. De siste 18 år har hun kuratert Vinterlysfestivalen ved NT, som gradvis har bygget seg opp til å bli en av Norges største og mest interessante teaterfestivaler. Wenche har i kraft av sitt kulturengasjement vunnet både Kulturprisen i Rana kommune og fått utmerkelsen årets Rana-ambassadør i 2016. Selv om teater ligger Wenches hjerte nærmest er hun også aktivt deltagende innen andre kunstarter: hun har hatt nøkkelrolle r både i Mo i Ranas danse-, musikk-, skrive- og kunstforeningsmiljø.
 
Mia Habib, is a dancer and choreographer working in a variety of contexts ranging from larger stages and galleries to public spaces, private houses, religious buildings, squats, contexts of protest, the world over. Habib holds an M.A. in conflict resolution and mediation (Tel Aviv University) and a B.A. in choreography (Oslo National Academy of the Arts). Habib has collaborated with Jassem Hindi, Steinunn Ketilsdottir, Carte Blanche, Guilherme Garrido, Julie Nioche, Rani Nair, Brynjar Bandlien, Tommy Noonan, Monica Gillette, Maija Hirvanen among others and was recently engaged as a dancer for Carte Blanche, The Norwegian National Company of Contemporary Dance.
 

For påmelding se:

https://no.surveymonkey.com/r/PLKY2GS

 

 

Gleder oss til å se deg!