Skrevet onsdag, 03 Oktober 2018

Mentoringprogrammet som casestudie!

Mentoringprogrammet som casestudie!

Mentoringprogrammet som casestudie!

Med mentoringprogrammet, er SKUDA casepartner i Telemarksforsknings store forskningsprosjekt  «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene.» som går fra 2017-2019.

Som casepartner åpner vi for at forskerne kan følge samlinger og intervjue mentorer og adepter. I tillegg er forskerne interessert i SKUDAs totale virksomhet, og har også intervjuet oss i administrasjonen flere ganger. I forskningsprosjektet er det mange casepartnere, SKUDAs mentoringprogram er en nasjonal ordning, men det er flere program med mer lokal tilhørighet. Vi deltar på samlinger med alle casepartnerne og bidrar med vår kunnskap om det å arbeide som frilans danser og skuespiller. Les mer her!

Vi i SKUDA syns det er flott at det forskes på ulike prosjekter og programmer, og at det ses på hvordan de har virkning i verdiskapningen i kulturlivet.

På bilde, Mari Torvik Heian og Tone Øvrebø Johannessen