Skrevet onsdag, 10 Oktober 2018

Kulturbudsjettet 2019

Kulturbudsjettet 2019

Skuespiller- og danseralliansen var tilstede på Dramatikkens hus i går da kulturminister Trine Skei Grande (bildet) presenterte sitt første kulturbudsjett.

Det er bl.a. foreslått økning til fri scenekunst i Kulturrådet, Dansenett Norge og de programmerende scenene BIT, BBT og TAG. I tillegg er det foreslått økninger til ulike ordninger på filmområdet. – Det er en positiv retning i budsjettet, men for mange av institusjonene er det kun en justering på ca 2,3 %. Skuespiller- og danseralliansen har blitt foreslått med en justering, ikke med den økningen vi hadde søkt om, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

På bildet: Grunde Kreken Almeland i Venstre og daglig leder Tone Øvrebø Johannessen i SKUDA