Skrevet torsdag, 08 November 2018

Vårt nye styre

Vårt nye styre

7. mai ble det valgt nytt styre i Skuespiller- og danseralliansen.

 

Styret har etter det hatt 3 styremøter og ett
styreseminar. Vårt styre består av: Hauk Heyerdahl, styreleder og styremedlemmene Cecilie Lindeman
Steen, Janne Langaas, Gunnar Thon Lossius, Grete Valstad og Gry Kipperberg.

 


Varamedlemmer: Knut Alfsen (NSF), Kristine Karåla Øren (NoDa), Ingvild Hellum (NTO), Lars Jacob Holm og Johanne Fossheim er vara for ansattes styremedlem Gry Kipperberg

På bildet, styret (fra v.), Janne Langaas, Grete Valstad, Hauk Heyerdahl, Cecilie Lindeman Steen, Gry Kipperberg og Gunnar Thon Lossius