Skrevet onsdag, 14 November 2018

Gjennomslag for økning i KrFs, APs, SVs og SPs alternative budsjetter 2019

Gjennomslag for økning i KrFs, APs, SVs og SPs alternative budsjetter 2019
Skuespiller- og danseralliansen har fått gjennomslag for økning i 2019 i KrFs, APs, SVs og SPs alternative budsjetter.
 
Dette er svært gledelig og viser nok en gang at SKUDA har tverrpolitisk gehør på Stortinget. 
Nå venter vi på budsjettforhandlinger og vedtak i Stortinget i desember for å se om det blir økning til SKUDA i 2019.
 
Les de alternative budsjettene her: 
 
 
2,8 mill til SKUDA i KrFs alternative budsjett, side 2 i lenken satsinger. 
 
10 Mill til SKUDA i APs alternative budsjett, side 59. 
 
5 mill til SKUDA i SVs alternative budsjett, side 50. 
2 mill til SKUDA i SPs alternative budsjett, side 111.