Skrevet torsdag, 24 Januar 2019

Søknadsportalen åpner 06.02.2019

Søknadsportalen åpner 06.02.2019

Skuespiller- og danseralliansen er i en spennende oppbygningsfase. I år gjennomfører vi en ny søknadsrunde for ansettelser våren 2019. 

Vi gleder oss, i år skal 18 nye kunstnere ansettes. Dersom økonomien tillater det, vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2019. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2019. Vi ønsker deg velkommen som søker, og anbefaler at du leser deg opp på informasjoenen som er å finne i lenkene Q & A Søknader, Søknadskriterier og Hva en ansettelse i SKUDA innebærer. 

Dersom du allerede har en søknad inne fra tidligere år, og vil søke på nytt nå, skal du bruke din tidligere søknad og bygge videre på den. Dansere fyller inn siste 6 år av sin yrkeserfaring, skuespillere fyller inn siste 8 år.

Søkt før? E-post sendes fra oss før søknadsportalen åpner, til den e-postadressen du benyttet forrige gang, følg instruksjonene i e-posten.

Kortere yrkeserfaring? Søk likevel! - Da blir du kjent med søknadssystemet og kan bygge videre på søknaden senere.

 

For kommende informasjonsmøter,  klikk her!


 

 Nettsiden til ansettelser