Skrevet torsdag, 21 Februar 2019

Kunstnermeldingen og kulturmeldingen Kulturenskraft

Kunstnermeldingen og kulturmeldingen Kulturenskraft

 

 Kulturministeren la 23.11.18 fram kulturmeldingen Kulturens kraft, Kulturpolitikk for framtida. Stortinget har meldingen til behandling i vår, og Skuespiller- og danseralliansen var i høring om meldingen 18. februar. Vårt høringsnotat kan du lese her Opptak fra høringen kan du se her (Video fra høring 18.2 15.08 spol til 32:51 og se NSF og deretter SKUDA fra 35:51)

 

I Kulturens kraft varsles det store omlegginger av finansieringen av kulturvirksomheter, der statens andel skal reduseres. Kulturministeren legger opp til at meldingen kan gjennomføres innenfor gjeldende ressursrammer, et signal om at det ikke kommer økninger til kulturpolitikken i de neste årene, noe som bekymrer hele kulturlivet.

 

I Kulturens kraft varsles det også en ny kunstnermelding og en scenekunststrategi til høsten.
Skuespiller- og danseralliansen har sendt inn innspill til Kulturdepartementets arbeid med ny kunstnermelding. Les vårt innspill her

Innspill til ny scenekunststrategi vil bli sendt inn innen fristen 22. mars.

 

 

 

 

ARRANGEMENTER

04
Apr

Ulf Nilseng

Andre del av Goes Religious, der religiøse seremonier som bryllup, dåp ses på i et surrealistisk ...
27
Nov

Ingeleiv Berstad

Scenekunstnerne Ida Wigdel, Lisa Lie, Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad går sammen i ...