Skrevet mandag, 06 mai 2019

I dag passerer Skuespiller- og danseralliansen 100 ansatte kunstnere

I dag passerer Skuespiller- og danseralliansen 100 ansatte kunstnere

Skuespiller – og danseralliansen (SKUDA) ansetter 20 scenekunstnere og utvider til totalt 102 ansatte scenekunstnere

 

Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning i Norge. I regjeringens kulturmelding Kulturens Kraft, er et av målene et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet: «For at et slikt mål skal nås, må musikere, komponister, scenekunstnere, visuelle kunstnere og skribenter gis gode arbeidsbetingelser» Skuespiller- og danseralliansen bidrar til gode arbeidsbetingelser.

-       "Det er en gledelig nyhet og en viktig milepæl at Skuespiller- og danseralliansen nå har over 100 ansatte kunstnere i god tid før utløpet av 2019. Dette har vært en utvidelse i tråd med våre ambisjoner, fra å være et lite prøveprosjekt med 20 kunstnere i 2012, til i dag å være en arbeidsgiver for en så spennende og stor gruppe mennesker. I Sverige har Dansalliansen, TeaterAlliansen og Musikalliansen eksistert i mange år og har i 2019 ca 400 kunstnere. Nå jobber vi mot vår neste milepæl her i Norge, som er å nå 150 ansatte kunstnere innen 2022, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen."

 

De nye kunstnerne er ansatt på bakgrunn av søknadsrunden våren 2019. Det var 198 søkere, 131 skuespillere og 67 dansere. Når søknader vurderes, er omfang av kunstnerisk utøvende arbeid innenfor en definert tidsperiode, det viktigste kriteriet. De nye tilsatte representerer i sitt arbeid stor sjangermessig variasjon i scenekunsten, fra samtidsuttrykk i dans og teater, i performance, nysirkus, spel og musikaler til de mer klassiske oppsetningene. Forestillingene de har medvirket i er vist i hele landet og i utlandet. Flere har jobbet i spillefilmer og Tv-drama. Kunstnerne som blir ansatt er bosatt i fire ulike fylker; Akershus, Hordaland, Oslo og Telemark.

 

Følgende kunstnerne er ansatt pr. 6.5.2019

Dansere: Ludvig Daae, Amalie Hyun Ju Eggen, Janne Häger Eraker, Antero Hein, Gard Hjertaas Bjørnson, Geir Kristian Hytten, Vegard Kristiansen, Daniel Proietto, Mikael Rønne og Anne Guri Tvedt.

Skuespillere:  Jon Arne Arnseth, Frida Odden Brinkmann, Jorunn Lullau, Katrine Lunde Mackenzie, Jesper Malm, Geir Robsrud, Evy Kasseth Røsten, Hanne Amalie Smedstad, Marte Stolp og Oddrun Valestrand.

 

Alle nye ansatte m navn og foto kred

 

Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning i Norge. I regjeringens kulturmelding Kulturens Kraft, er et av målene et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet: «For at et slikt mål skal nås, må musikere, komponister, scenekunstnere, visuelle kunstnere og skribenter gis gode arbeidsbetingelser» Skuespiller- og danseralliansen bidrar til gode arbeidsbetingelser.

-        Ansettelsen bidrar til at kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstneriske karrierer, kunstnerne sikres rettigheter og inntekt i periodene de arbeider i SKUDA mellom andre tilsetningsforhold og oppdrag. De får mulighet til å styrke sin kompetanse, og bidra med sin er faring som mentorer for yngre bransjekolleger. Det blir spennende å følge disse kunstnerne sier Øvrebø Johannessen

 

Ansettelsene er et direkte resultat av budsjettøkningen på 2 millioner kroner etter forhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene V, H og FrP om årets statsbudsjett. Ansettelsene er et betydelig virkemiddel i scenekunst- og kunstnerpolitikken, med den hensikt å tilrettelegge for at frilans dansere og skuespillere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer. 

 

Kontakt: Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen Mobil: 916 90 577/tlf: 22 46 15 35

 


 Fakta

Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) er et bransjeinitiativ på scenekunstområdet og eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Virksomheten ble stiftet 28. juni 2012.

Skuespiller- og danseralliansen har finansiering fra Kulturdepartementet over kap 323 Musikk og scenekunst, post 78.


SKUDA har pr 6.5.2019 102 kunstnere ansatt, 51 dansere og 51 skuespillere.
Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a. er at man må ha hatt mye arbeid i midlertidige engasjementer eller oppdrag som dansere og skuespillere de senere årene. Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer. Ansettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon.

Kunstnerne kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling. De er blant annet mentorer for yngre kunstnere og deltar på kurs og andre kompetanseutviklende tilbud.

Samlet sett arbeider kunstnerne i SKUDA i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v.

Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning gjennom å jobbe i nye produksjoner og turnéer, noe som fører til en vekst i kulturlivet nasjonalt, og anerkjennelse av norske kunstnere internasjonalt.