Skrevet torsdag, 12 September 2019

Langt liv i scenekunsten, hvem er vi og hva gjør vi

Langt liv i scenekunsten, hvem er vi og hva gjør vi

Skuespiller - og danseralliansen er en del av nettverket "Et langt liv i scenekunsten" - Nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA - Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen, og sammen gjør vi ulike tilltak for å bedre scenekunst feltet.  

 Denne høsten har vi i blant annet arrangementene

 

Seminar om praktisk grensesetting. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem?

 

Intimacy On Set Training med Ita O`Brien. En Workshop som ser nærmere på hvordan produksjon, kreativt team og scenekunstnere sammen kan legge til rette for forutsigbarhet og trygghet i arbeidet som skal utføres, i en tid der teater, TV og film krever stadig mer nakenhet og seksuelt innhold. Dette er en heldags workshop for profesjonelle scenekunstnere, regissører og koreografer som ønsker å utforske klare retningslinjer for arbeid med intimitet og scener med seksuelt innhold.

 

Seminaret Scenekunst helse. Vi spør: Hvilket fokus har vi på helse for scenekunstnere i Norge? Hva finnes av lover og rettigheter på området, og hvilket ansvar har vi som arbeidsgiver og utøver for egen og andres helse? Hvilken kultur og hvilke holdninger regjerer ute i felten, og hva finnes av virkemidler rettet mot helsefremmende tiltak sett opp mot prestasjon innen scenekunsten?

Førstehjelp med hjertestarter. Vi inviterer norske scenekunstnere til kurs i førstehjelp med hjertestarter. Som frilanser er det viktig alltid å være beredt på å håndtere uforutsette og akutte situasjoner som kan oppstå i arbeidshverdagen. Av erfaring vet vi at HMS tiltak i frilansernes enkeltmannsforetak sjeldent blir prioritert, både grunnet mangel på kunnskap og ikke minst økonomi. Dette ønsker nettverket å gjøre noe med, og retter fokus mot det mest grunnleggende arbeidet for at scenekunstnere skal kunne bistå sine medarbeidere om uhellet er ute.

 

Facebook